• Bredda inflytandet i budgetprocessen!

  Kommunfullmäktige

  Vimmerby kommun

  Motion

  Breddad delaktighet i budgetprocessen

  Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren.

  Oavsett om man som förtroendeval sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna, för att kunna fatta kloka beslut, med gott förvaltarskap. Varje generation bör ju ta ansvar för och bära de utgifter man själv förorsakar.

  Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla partier, som är representerade i kommunfullmäktige, får vara delaktiga under budgetprocessen. Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott få delta vid budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera till ökat ekonomiskt ansvarstagande.

  Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

  Att                 ta fram ett regelverk för att bereda möjlighet för partier, som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, att bli delaktiga i budgetberedningen.

   

  Vimmerby den 8 december 2016

   

  Ola Gustafsson                                                               Gudrun Brunegård

  Gruppledare, ersättare i kommunfullmäktige                  Ledamot i kommunfullmäktige

   

  Torbjörn Sandberg                                                         Thomas Karlsson

  Ledamot i kommunfullmäktige                                       Ersättare i kommunfullmäktige