• Flytta ut kommunfullmäktige till kransorterna!

   Kommunfullmäktige

  Vimmerby kommun

  Motion

  Flytta ut kommunfullmäktiges sammanträden!

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Alla sammanträden är öppna för allmänheten, trots detta är det ett fåtal medborgare som tar chansen att komma, ställa frågor och att lyssna. Kanske är det så att kommunfullmäktige måste komma ut till medborgarna istället.

  Genom att vid ett par tillfällen per år ”flytta ut” kommunfullmäktiges sammanträde till någon av våra kransorter skulle vi bidra till att fler invånare i vår kommun skulle känna sig mer delaktiga i kommunens högsta beslutande organ. Det skulle även vara ett brasätt för kommunfullmäktiges ledamöter att möta medborgare direkt i samband med kommunfullmäktige.

  Därför föreslår jag:

  att

  – vid två tillfällen per år” flytta ut” kommunfullmäktige till någon av våra kransorter.

  – vid dessa tillfällen inbjuda till allmänhetens frågestund, samt

  – kaffe serveras i anslutning till sammanträdet för både ledamöter och allmänheten.

  Vimmerby 2013-11-28

  Elisabeth Lago Nilsson

  Gruppledare Kristdemokraterna