• Giftfri förskola och skola

  Motion

  Kommunfullmäktige

  Vimmerby kommun

  Giftfri förskola och skola

   Olika rapporter visar på att vi dagligen utsätts för olika kemikalier och gifter. En del av dem lagras i kroppen och kan ha skadlig långtidspåverkan, exempelvis att genom påverkan på hormoner och arvsanlag öka risken för allergi och cancer hos den individ som utsätts för ämnena. Särskilt allvarliga känns rapporter om att sådana gifter förekommer i textilier, nappar, blöjor och leksaker, där alltså mycket små barn utsätts för skadlig påverkan. Även leksaker i plast eller vissa färger i leksaker kan innehålla skadliga ämnen.

   De flesta är nog överens om vikten att minimera riskerna med gifter i miljön. Framför allt ska inte barn behöva utsättas för skadliga ämnen, som ftalater, bisfenoler och tungmetaller.

  Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

  • att som första steg kartlägga skadliga ämnen i förskolor och skolor och byta ut föremålen mot giftfria alternativ, samt
  • att i ett andra steg se över även andra kommunalt finansierade verksamheter och sanera sådana miljöer från skadliga ämnen.

  Vimmerby den 5 december 2013

  Gudrun Brunegård