• Glasögon till barn måste ses som ett hjälpmedel !

  Det skiljer sig kraftigt mellan landstingen i landet när det gäller vilken hjälp barn får som behöver glasögon. I Kalmar län får barn ett glasögonbidrag till och med åtta års ålder, eftersom det kan ge bestående skada på synen om man inte får korrektion i tidiga år. Efter åtta år landar hela kostnaden på familjen.

  Men var går gränsen för vad som är ett funktionshinder, som berättigar till hjälpmedel? Är det inte ett funktionshinder att inte kunna läsa utan att få huvudvärk? Kan det räknas som ett funktionshinder om man måste sitta längst fram i klassrummet för att för att kunna läsa på tavlan utan glasögon?

  Det borde vara en självklar ambition att alla barn som behöver glasögon ska ha tillgång till det! Det ska inte hänga på att familjen har ekonomiska marginaler om ett barn som behöver glasögon ska ha det, även efter åtta års ålder.

  Frågan har varit uppe i den kristdemokratiska landstingsgruppen i Kalmar län, så inför höstens riksting skrev vi en motion i frågan. Den tillstyrktes av distriktsstämman i Nybro för att sedan gå vidare via partistyrelsen till Rikstinget i september.

  Vi är nu glada över att Kristdemokraternas partistyrelse har lyssnat och förstått och är beredda att beredda att bifalla vår motion om hur en gemensam linje ska tas fram kring hur glasögonstöd bör utformas i samtliga landsting.

  Det är så skönt att se att vi på gräsrotsnivå kan driva en fråga och få igenom den ända upp i högsta partiledning.

  Det går att vara med att göra skillnad!

  Christian Nytorpet, Hultsfred
  Elisabeth Lago Nilsson, Vimmerby
  Ledamöter i Kristdemokraternas landstingsgrupp, Kalmar län