• KD-fest med riksdagskandidat Jimmy Loord

   

  Det pågår ett välfärdssvek. Vårdköerna växer, den psykiska ohälsan växer, polisen förmår inte utreda våldtäktsbrott mot barn, de mest utsatta får sin assistans indragen. Vi kristdemokrater vill vända det i ett välfärdslöfte om att återupprätta välfärden. Det sa Jimmy Loord, Kristdemokraternas förstanamn till riksdagslistan från Kalmar län och uppvuxen i Mörlunda, när han medverkade på en höstfest på måndagen.

  Barnfamiljerna har släpat efter ekonomiskt. Vi vill införa ett särskilt jobbskatteavdrag för barnfamiljer, på 500 kronor per förälder som jobbar. Vi höjer också bostadsbidraget för barnfamiljer. För dem som vill få mer tid hemma med barnet vill vi införa en barnomsorgspeng på 6000 kr, berättade Jimmy Loord.

  Polisen är viktig för tryggheten. När de inte hinner utreda utan lägger ned utredningar för så allvarliga brott som våldtäkt mot barn, så är det ett välfärdssvek. Vi vill ha 10,000 fler poliser. Hälften av dem kan ska ha en tydlig lokal förankring. För dem i yttre tjänst vill vi höja lönen rejält. Vi höjer också stödet till brottsofferjourerna, fortsatte Jimmy Loord.

  Efter att Stefan Löfven blev statsminister växer vårdköerna. Jämfört med 2014 har vårdköerna fördubblats. Även kvaliteten skiljer sig mellan olika delar av landet. Inget parti satsar så mycket på vård och omsorg som Kristdemokraterna, 27 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg, sa Jimmy Loord.

  Skillnaden mellan att kapa köer och skapa köer är ett (S), Stefan Löfven!

  Förra året var det 5000 äldre som inte fick plats på äldreboende trots beslut. Med tanke på befolkningsutvecklingen kommer det om några år saknas 20,000 platser. Många äldre med hemtjänst får träffa väldigt många olika personer i personalen. Detta är också ett välfärdssvek. Vi avsätter en äldreboendegaranti för att skynda på kommunernas arbete. Vi tar också bort hela skillnaden mellan skatten för löntagare och för pensionärer redan från 1 januari 2018, berättar Jimmy Loord.

  Jag vill också lyfta en lokal fråga. I Kalmar län har vi bara sju mil viltstängsel. Det är minst antal mil viltstängsel i hela landet, möjligen utom Gotland. Vi har också mest viltolyckor, omkring 2400. I Kronoberg har de som jämförelse 23 mil viltstängsel. Viltstängsel räddar liv. Om vi hade lika mycket som i Kronoberg skulle vi ha 1000 olyckor färre. Skadekostnaderna för en viltolycka är i snitt 91,000 kronor. Skulle antalet olyckor minska med 1000 skulle besparingen bli 91 miljoner kronor. Det skulle alltså löna sig att sätta upp viltstängsel. Jag har nu skrivit min första riksdagsmotion, som jag ska lämna in om ett år, säger Jimmy Loord.

  Slutligen vill jag nämna LSS, ett verkligt välfärdssvek, där den rödgröna regeringen vågat sig på att ge Försäkringskassan instruktioner att bryta kostnadsutvecklingen. Det har lett till att stora neddragningar för de allra svagaste, medan ansvaret vältrats över på kommunerna. Bara i Nybro är merkostnaden 14 miljoner kronor. Jag är stolt över att Kristdemokraterna skjuter till tre miljarder kronor för att bryta trenden och återställa LSS som den var när den infördes, avslutar Jimmy Loord.