• Politisk samsyn över länsgräns nödvändig för statlig satsning på Stångådalsbanan

  KD-politikerna Gudrun Brunegård, Per Larsson och Lena Käcker Johansson tillsammans med Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet. (Foto: Corren)

  När Mats Odell (KD) var minister för kommunikationerna i början på 1990-talet återöppnades Stångådalsbanan, för tågförbindelse mellan Kalmar och Linköping och vidare till Stockholm.

  Resandet på linjen har ökat undan för undan, under förra året med 65 000 resenärer, en ökning med tio procent. Idag är tåget ett självklart alternativ till bilen för många, som likt mig har lätt för att bli åksjuka med buss. Stångådalsbanan är flitigt använd för både studie- och arbetspendling och erbjuder den bästa tågförbindelsen mellan Stockholm och Kalmar. Nästa naturliga steg skulle vara att bygga fler mötesstationer, bland annat i Gullringen, för att möjliggöra tätare trafik. Idag går tåget varannan timme i vardera riktningen på vardagar. Tidtabellen begränsas av att tåg bara kan mötas på några få platser.

  På senare tid har det kommit tvetydiga signaler om huruvida Trafikverket vill satsa på Stångådalsbanan i fortsättningen. En bakomliggande orsak är förmodligen att politikerna i Östergötland inte är överens med oss i Kalmar län om betydelsen av fungerande tågtrafik mellan de båda länen.

  I Östergötlands trafiknämnd finns en uttalad inriktning att använda bussar. Det är då kanske inte märkligt om Trafikverket inte tar så hårt propåerna från oss smålänningar. Vi vet ju att när exempelvis politiker i Västra Götaland har samlat sig kring en satsning, så låter sig Trafikverket övertygas och kan då även styra om medel som ursprungligen varit tänkta till andra delar av landet. Det har bland annat drabbat oss här i Kalmar län.

  Men nu kommer en välkommen möjlighet för östgötarna att byta spår, om ordvalet tillåts. Mina partikamrater Per Larsson (KD) och Lena Käcker Johansson (KD) i Region Östergötland har lagt en motion om att satsa på Stångådalsbanan. De pekar bland annat på vilken betydelse pendlingsmöjligheterna har för den regionala tillväxten, landsbygdsutvecklingen och attraktiviteten att bosätta sig eller bo kvar i de mindre kommunerna.

  Det är min starka förhoppning att mina politikerkollegor i andra partier i Kalmar län nu tar tillfället i akt och uppmuntrar sina partikamrater i Östergötland att ställa sig bakom Kristdemokraternas motion. Särskilt naturligt skulle det vara för Centern, som säger sig värna om en levande landsbygden och miljövänliga transporter, och dessutom har ordförandeskapet i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Östergötland.

  Gudrun Brunegård (KD)

  Oppositionsråd, Landstinget i Kalmar län