• Skolan – livsavgörande för våra barn och ungdomar!

  Webb ELN GB TS

  Elisabeth Lago Nilsson, gruppledare, Gudrun Brunegård, ordförande för KD Vimmerby, och Torbjörn Sandberg, sammankallande i skolarbetsgruppen.

  – En väl fungerande skola är livsavgörande för våra barn och ungas möjligheter att lägga en god grund för ett självständigt och ansvarstagande liv som vuxna. Skolan i Vimmerby har dessvärre en rad problem att brottas med. Därför har vi tillsatt en skolgrupp representerad av olika professioner (lärare, skolledare, elevhälsopersonal m fl) inom skolans värld där vi ringat in utvecklingsområden. Vi har också möten med barn och ungdomar.

  Vi kan konstatera att det finns mycket att jobba med vilket framkommit i dessa samtal men även då representanter från vårt parti mött elevråden i ett ungdomsforum.

  Vi Kristdemokrater i Vimmerby är djupt bekymrade över de låga resultaten i våra skolor, vilket framgår av de öppna jämförelser som presenterades nyligen från Sveriges Kommuner och Landsting.

  Vi ska bli så mycket bättre på att hjälpa våra unga att nå längre. Fler ska bli behöriga till gymnasieskolans program och de med studiebegåvning ska utmanas att lära så mycket som möjligt. Åtgärder behöver vidtas för att de som jobbar i skolan ska trivas ännu bättre och därmed vilja jobba kvar. Därför kommer vi att lägga fram ett program där det framgår hur vi vill jobba och prioritera för att utveckla våra skolor.

  Det vi ser redan nu är att vi vill prioritera följande områden:

  En god fysisk arbetsmiljö är en förutsättning för trivsel och möjligheten att lära. Därför vill vi högprioritera åtgärder där sunkiga miljöer renoveras. Toaletter, omklädningsrum och duschar är av varierande kvalitet. Det får inte vara så att någon går och kniper hela dagen, för att man inte vill använda skoltoan. Skoltoaletter är ingen skitsak!

   Elever som har behov av specialpedagogiska hjälpmedel/stöd ska garanteras det från tidig skolålder.

  Ungdomar med lust att lära ska också prioriteras och utmanas för att få ut så mycket som möjligt av sin skoltid.