• Stor potential i Pelarne skola

  Ola Gustafsson, Rolf Ericsson, Gudrun Brunegård och Hanna Weckfors framför Pelarne skola.

  Några representanter för Kristdemokraternas kommunpolitiska arbetsgrupp besökte Pelarne skola på måndagskvällen, där Rolf Ericsson från samhällsföreningen visade lokalerna.

  – Pelarne skola har stor potential. Skolan är välbyggd och har underhållits väl under åren. Med ett miljövänligare värmesystem skulle lokalerna vara fullt funktionsdugliga i många år framöver. Vi förstår att samhällsföreningen inte har det kapital som behövs för att drifta byggnaderna, men de investeringsutgifter för nytt värmesystem som majoritetens företrädare har uppgett är kraftigt överdrivna. En offert visar på på mindre än halva beloppet, under 600 tusen kronor, säger Ola Gustafsson (KD), gruppledare.

  – Det skulle vara kapitalförstöring att inte ta vara på dessa befintliga lokaler, när det är sådan brist på förskoleplatser i kommunen. Med ganska små åtgärder skulle Pelarne skola återigen kunna bli en attraktiv förskola, gärna med ekologisk inriktning, inte bara för de barn som bor allra närmast. På så sätt skulle kommunen slippa öka på sin reda skyhöga låneskuld, samtidigt som man skulle ta vara på de mervärden som finns i Pelarne, säger Gudrun Brunegård (KD).

  – Vi saknar visioner hos sossarna och moderaterna i majoriteten. Det är som att stordrift och koncentration av alla kommunens barn till några hektar i VOK-skogen tycks vara den enda lösning de kan tänka ut. Våra barn, såväl som deras föräldrar, förtjänar valmöjligheter. Det handlar inte om att fylla en tom lokal i en idyllisk miljö. Vi Kristdemokrater vill se en levade kommun där alla räknas med, oavsett var man bor. En ekologisk förskola som även de andra förskolorna i kommunen skulle kunna besöka för lära sig mer om människans samspel med natur och kretslopp skulle vara en berikning för alla, säger Hanna Weckfors (KD), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

  – Gymnastiksalen är jättefin och byggdes bara ett par år innan skolan lades i malpåse. Varför marknadsför inte kommunen möjligheten att hyra den till olika idrotter? Det är ju sådan brist på idrottslokaler i kommunen. Likaså matsalen är ju en utmärkt samlingslokal, med ett stort kök till. Det borde tas tillvara på ett bättre sätt, säger Thomas Karlsson (KD).

  Hanna Weckfors, Thomas Karlsson, Ola Gustafsson och Rolf Ericsson i en av de rymliga skolsalarna.