• Vimmerby behöver ett nytt trygghetsboende

  Bygget av de nya vård och omsorgsboenden är igång på Cirkusplatsen och fortskrider för varje dag. Detta kommer bli ett fantastiskt boende för våra mest sjuka äldre i Vimmerby!

  Nu är det dags för nästa steg, att bygga ett nytt Trygghetsboende. Här kan man flytta in när man är 70 + i sin egen lägenhet. Det finns gemensamhetslokaler i huset, en matsal där man kan äta mat tillsammans, en värdinna några timmar om dagen som hjälper till och som ordnar lite aktiviteter. När man sen behöver insatser från hemtjänsten så finns de också nära.

  När jag träffar äldre människor så är det just trygghet och gemenskap som man ständigt återkommer till. Jag tror att om man känner sig trygg i sitt boende, har gemenskap med andra, möjlighet att äta tillsammans och att få hjälp av hemtjänst ja, då kan man bo kvar länge i sin lägenhet och då minskar trycket på att ansöka om en plats på vård och omsorgsboende. Om man får en demenssjukdom ser naturligtvis situationen annorlunda ut, då behöver man bo tryggt i ett vård- och omsorgsboende.

  Mats Klingvall är en erfaren ekonom som arbetat i många år på finansdepartementet, socialdepartementet och AMS och har också gjort utredningar åt regeringskansliet och flera kommuner.

  Mats Klingvall skriver i en rapport från 2012 om Trygghetsbostäder: ”En utbyggnad av Trygghetsbostäder ger en mycket god kommunalekonomisk vinst, framförallt för att kostnaderna för vård och omsorgsboende reduceras. I princip reduceras kostnaderna för vård och omsorgsboende och hemtjänst med 100 – 200. 000 kronor för varje Trygghetsbostad som byggs. Skälet är ju att fler som bor i boenden som Trygghetsbostäder så förskjuts tidpunkten för när mer vårdkrävande boendeformer är nödvändiga. Dessutom finns det ett statsbidrag att få vid byggandet av Trygghetsbostäder. Det är alltså en ren vinst för kommunerna att bygga Trygghetsbostäder”.

  Vi behöver börja planera nu för ett nytt Trygghetsboende i Vimmerby!

  Det är bra i första hand får våra äldre som vill flytta från sitt hus och vill få en gemenskap med andra och att bo tryggt. Men det är också bra för äldreomsorgen och kommunens ekonomi i helhet.

  Elisabeth Lago Nilsson
  Kristdemokrat