• Vitsippspris till Britta-Maria!

   

  Vitsippspris 2013 tilldelades Britta-Maria Gustafsson av Anders Andersson och Gudrun Brunegård.

  Vitsippspris 2013 tilldelades Britta-Maria Gustafsson av Anders Andersson och Gudrun Brunegård.

  Lokalavdelningens i Vimmerby Vitsippspris 2013 tilldelas Britta-Maria Gustafsson.

  Under en lång följd av år har Britta-Maria Gustafsson lagt en stor del av sin energi och sitt engagemang i sångens och musikens tjänst, både som sångledare av Storebrokören och andra körer och ensembler. Hon besöker också regelbundet äldreboenden, där hon leder sångstunder som bidrar till de äldres trivsel och välbefinnande.

  Britta-Maria Gustafsson är en eldsjäl i ordets bästa bemärkelse, och är värd all uppmuntran och erkännande för sin långa gärning i musikens tecken.