• Övriga förtroendevalda m flera

  HEDERSMEDLEM och HEDERSORDFÖRANDE

  Leif Hallberg, fd förbundsordförande KD Senior

  HEDERSMEDLEM

  Alf Svensson, fd partiledare och Europaparlamentariker, KD

  Revisorer

  Erland Skagerö (sammankallande)
  Randgatan 8, 55338 Jönköping
  tel 036-16 80 21, 070-271 65 71
  skagero@gmail.com

  Anders Hulusjö
  anders.hulusjo@kristdemokraterna.se

  Owe Svantegård
  Lillkalmarvägen 36B, 182 65 Djursholm
  tel. 073-755 41 07
  owe.svantegard@kristdemokraterna.se

  Michael Stjernström