• KD Senior – Seniortinget

  SENIORTINGET 2024

  Tinget hålls 2.5 i Västerås, (dagen före KD-dagarna.) KL 13.30.
  (Efter Seniortinget bjuder vi som vanligt in till ett seminarium.)
  Seniortinget är öppet för alla medlemmar. Men varje distrikt måste anmäla de ombud som är utsedda på årsmötet, för att upprätta röstlängd och utskick av möteshandlingar. Det räcker inte med anmälan till seminariet.

  Namn på ombud mejlas:

  info@kdsenior.se

  Hoppas vi ses i Västerås 2024!

  Vänligen

  KD Senior