Bygge av ny sporthall och isyta

Kommunstyrelsen beslutade under eftermiddagen efter många års utredande och diskuterande att bygga en ny sporthall och en isyta vid Hälsohuset till en kostnad av maximalt 41 mnkr.
-Det är ett välavvägt beslut där vi tillgodoser akuta fritidsbehov i kommunen utan att för den skull riskera vare sig kommunens ekonomi eller en skattehöjning, säger Björn-Owe Björk (KD)


SÅ TAR VI ANSVAR FÖR HELHETEN I KOMMUNEN!

Samhällsfrågor och politik väcker känslor. Det är naturligt eftersom det handlar om hur vi vill se och ta ansvar för det gemensamma, vårt samhälle.
Många har den senaste tiden märkt av hur en fråga, fritidsfrågan, har blivit en fråga där många olika visioner har diskuterats på de sociala nätverken. Det är ingen hemlighet att Knivsta.nu har en annorlunda syn än oss i allianspartierna när det gäller kopplingen mellan visioner, ansvar och ekonomi.

Gemensamt är att vi ser behovet av att snabbt komma till skott med utbyggnad av fritidsanläggningar. Däremot är vi mycket oroade över de ekonomiska konsekvenserna av att riva Hälsohuset och bygga en helt ny och betydligt större arena, en arena som med råge överstiger det initiativ som en gång togs av ”Knivsta efter 17”.
Enligt preliminära beräkningar skulle nettokostnaderna för detta bli motsvarande 1 krona i kommunalskatt. Vissa kostnader har vi redan idag. Vi har även behov av att framåt 2017 hitta en lösning för fritidsklubbens verksamheter. Befolkningen växer snabbt i Knivsta och därför kan kostnaden fördelas på fler invånare i framtiden. Det aktuella D-alternativet innehåller ingen helhetslösning vad gäller finansieringen.

· Kan vi komma överens om att öka brukaravgifterna när lokalerna utnyttjas?
· Finns sponsorer till arenan?
· Kan vi minska på ambitionerna?
· Stänger vi det ekonomiska utrymmet för att bygga fler fotbollsplaner eller en stor sporthall i det barntäta Alsike och centrala Knivsta?
· Behöver exempelvis isytan vara en hall eller räcker det med en utomhusbana?

Hälsohusets status har diskuterats. Anläggningens status och renoveringsbehov behöver klargöras för att vi ska kunna ta ställning fortsättningen. Vi tror att Knivstas invånarna har förståelse för att politiskt ansvariga inte kan kasta fram politiska beslut som får stora ekonomiska konsekvenser för många generationer utan att ha gjort ordentliga analyser. Vi som politiker är valda för att ta långsiktigt ansvar. Slagordspolitik är inte att ta det ansvaret.

Vårt gemensamma ställningstagande är att eftertänksamt analysera olika möjliga vägar som inte hotar våra långsiktiga möjligheter att klara våra kärnuppdrag som bland annat är att säkerställa att våra ungdomar får en god utbildning och kan gå ut och möta framtidens arbetsmarknad väl förberedda.

Majoritetens program handlar om ekonomiskt ansvar, att bibehålla en konkurrenskraftig skattenivå, att minska barngruppernas storlek i förskolan. Alla delar i det programmet är viktiga. När det uppstår intressen som är motstridiga måste vi försöka hitta de lösningar som tillgodoser helheten bäst.

Björn-Owe Björck (KD) gruppledare
Per Lindström ordförande Kristdemokraterna
Göran Nilsson (M) Kommunstyrelsens ordförande
Sten Arnekrans (M) Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Anders Eskhult (C) gruppledare
Anne-Marie Morhed Ordförande Folkpartiet i Knivstabygden
Klas Bergström ordförande Knivsta Moderater
Boo Östberg ordförande Centern


Med fokus på Alsike barn och ungdomar

Under måndagskvällen knackade medlemmar från Kristdemokraterna på ca 100 hushåll i Alsike för att fråga hur de såg på kommunens utveckling med särskilt fokus på barn och ungdomar. Frågor som i högsta grad är relevanta och som engagerar.

Om förskolan
Knivstas förskolegrupper är för stora. Sedan 2010 har vi minskat gruppernas storlek med ett halvt barn. Det är dock inte tillräckligt. Våra barngrupper är fortfarande 2,6 barn större än genomsnittet i landet. Så stora barngrupper innebär påfrestningar både för barnens trygghet och för förskolans kvalité.

Detta vill Kristdemokraterna ändra på. Att minska grupperna i förskolan är att satsa på en tryggare miljö för barnen och något som Kristdemokraterna prioriterar.

Även fritidsfrågor engagerar
Knivstas föreningar engagerar 5000 barn och ungdomar mellan 0-20 år. Dessa föreningar gör ett fantastiskt arbete i att skapa en meningsfull fritid för Knivstas barn och ungdomar. Dessa föreningar kan och bör kommunen stödja genom att bidra till att skapa förutsättningar. Istället för en 350 mnkr arena vid hälsohuset vill vi bygga ytterligare en sporthall. En arena skulle urholka kommunens budget och omöjliggöra framtida stöd till föreningarna och därmed sabotera förutsättningarna för många av nuvarande föreningar.

För den stora ungdomskull som nu finns i Alsike vill vi bygga ett ungdomshus där ungdomar och föreningar tillsammans kan utveckla en meningsfull fritid.

Glatt Alsikegäng

20131008-165801.jpg