• Knivstas förskolegrupper är för stora

  Sedan 2010 har vi minskat gruppernas storlek med ett halvt barn. Det är inte tillräckligt!!

  Våra barngrupper är fortfarande 2,6 barn större än genomsnittet i landet. Så stora barngrupper innebär påfrestningar både för barnens trygghet och för förskolans kvalité.

  Kristdemokraterna vill minska barngrupperna i förskolan ner till riksgenomsnittet på 16,5 barn.

  http://www.unt.se/knivsta/kritik-mot-stora-barngrupper-2654336.aspx

 • Bygge av ny sporthall och isyta

  Kommunstyrelsen beslutade under eftermiddagen efter många års utredande och diskuterande att bygga en ny sporthall och en isyta vid Hälsohuset till en kostnad av maximalt 41 mnkr. -Det är ett välavvägt beslut där vi tillgodoser akuta fritidsbehov i kommunen utan att för den skull riskera vare sig kommunens ekonomi eller en skattehöjning, säger Björn-Owe Björk (KD)

 • SÅ TAR VI ANSVAR FÖR HELHETEN I KOMMUNEN!

  Samhällsfrågor och politik väcker känslor. Det är naturligt eftersom det handlar om hur vi vill se och ta ansvar för det gemensamma, vårt samhälle. Många har den senaste tiden märkt av hur en fråga, fritidsfrågan, har blivit en fråga där många olika visioner har diskuterats på de sociala nätverken. Det är ingen hemlighet att Knivsta.nu har en annorlunda syn än oss i allianspartierna när det gäller kopplingen mellan visioner, ansvar och ekonomi.

  Gemensamt är att vi ser behovet av att sn...

 • Med fokus på Alsike barn och ungdomar

  Under måndagskvällen knackade medlemmar från Kristdemokraterna på ca 100 hushåll i Alsike för att fråga hur de såg på kommunens utveckling med särskilt fokus på barn och ungdomar. Frågor som i högsta grad är relevanta och som engagerar.

  Om förskolan Knivstas förskolegrupper är för stora. Sedan 2010 har vi minskat gruppernas storlek med ett halvt barn. Det är dock inte tillräckligt. Våra barngrupper är fortfarande 2,6 barn större än genomsnittet i landet. Så stora barngrupper innebär på...