KD Knivsta nominerar Ebba Busch Thor till ny partiledare

PRESSMEDDELANDE
Kristdemokraternas lokalavdelning i Knivsta har beslutat att nominera Ebba Busch Thor, kommunalråd i Uppsala kommun till ny partiledare efter Göran Hägglund. Beslutet togs vid ett extrainsatt styrelsemöte under måndagskvällen.

– Ebba är en politiker med en framtoning som inger förtroende och hon har lätt för att få en nära kontakt med väljarna. Vi är därför glada över att nominera Ebba Busch Thor till ny partiledare för Kristdemokraterna, säger Per Lindström, ordförande i KD Knivsta.

Ebba Busch Thor har varit Kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala Kommun sedan 2010. Hon är också ledamot i partistyrelsen samt Kristdemokraternas ersättare till Europaparlamentet och är en mycket uppskattad politiker både lokalt och på riksnivå.

För Kristdemokraterna i Knivsta är det viktigt med en stark och visionär ledare som kan entusiasmera och vinna förtroende både bland medlemmar och övriga väljare.

– Kristdemokraterna behöver bli ännu bättre på att föra ut sin politik till en bredare publik och visa på hur politiken kan göra livet bättre för den enskilda människan. Vi tror att Ebba Busch Thor är särskilt lämpad för det uppdraget, säger Per Lindström och tillägger:

– Det är speciellt viktigt att den Kristdemokraterna väljer som sin nya partiledare också har en förmåga att utveckla partiets politik på ett bra sätt.

Under samma möte valde KD:s lokalavdelning i Knivsta att nominera gruppledaren och nämndordföranden Björn-Owe Björk till ordinarie ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse. Hans förmåga att få gehör för angelägna politiska frågor och framgången i kommunvalet 2014 visar att han är rätt person, enligt KD Knivsta.

Ny partiledare för KD liksom ny partistyrelse kommer att väljas vid ett extra riksting den 25 april.


Ny styrelse och nya ledamöter

KD i Knivsta utökar sin styrelse från tre till fyra personer och har mer än fördubblat antalet ordinarie platser i kommunens nämnder. Flera förändringar har också skett när det gäller uppdragen i kommunens bolag liksom i kommunstyrelsen.

Vid det senaste årsmötet återvaldes Per Lindström som ordförande och Miriam Eriksson som vice ordförande i styrelsen medan Synnöve Adéll och Gunnar Gidlund får övriga ordinarie platser. Martin Ljungdahl, Caroline Densjö, Oscar Hahne och Jarl Nordström är ersättare. Den växande lokalavdelningen ligger bakom utökningen av styrelsen.

Förändringar i kommunstyrelse och nämnder

Björn-Owe Björk tar under denna mandatperiod över som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Per Lindström med Oscar Hahne som ersättare och ingår även i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det positiva valresultatet har resulterat i att Kristdemokraterna i Knivsta har ökat sin representation i de kommunala nämnderna från två till fyra ordinarie ledamöter. Gruppledare Björn-Owe Björk har fått en plats i samhällsutvecklingsnämnden med Oscar Hahne som ersättare och är också ordförande i utbildningsnämnden där Caroline Densjö är ersättare.

Laiya Nasiar har en ordinarie plats i socialnämnden medan Martin Ljungdahl, tidigare ersättare i bygg- och miljönämnden har blivit ordinarie ledamot där. Jarl Nordström fortsätter sitt tidigare uppdrag i valnämnden.

Förändringar i kommunala bolag

Ny vice ordförande i Knivsta Bostäder är Gunnar Gidlund medan Per Lindström tar över som vice ordförande i Kommunfastigheter liksom i Alsike fastighetsbolag som numera har samma styrelse. KD har tidigare enbart haft suppleantplatser i dessa bolags styrelser.

Per Lindström blir också ny ordförande i Knivstavatten efter kommande bolagsstämma.

Nytt är också att Synnöve Adéll ingår i kommunens valberedning och att Maria Borowiec utsetts som nämndeman vid Uppsala tingsrätt.