KD tar på sig ledartröjan

Ja till Nato och nej till DÖ. Det var några av de beslut som KD:s medlemmar tog på sin kongress nyligen. Nu kan vi fortsätta arbetet för att säkra de frågor som vi brinner för, både lokalt och nationellt.

Det var Kristdemokraterna som slutligen såg till att sparka bollen i mål när det handlar om att nå ett slut på den illa omtyckta Decemberöverenskommelsen.

Våra ombud: Per Lindström, Björn-Owe Björk och Synnöve Adéll

Knivstas ombud på Rikstinget: Per Lindström, Björn-Owe Björk och Synnöve Adéll.

Med siffrorna 151 mot 103 beslöt ombuden att upphäva överenskommelsen och att verka för en gemensam alliansbudget 2017. Kort därefter uppgav
Moderaterna att de också väljer att lämna DÖ.

Även Natofrågan avgjordes med en tydlig majoritet. Därmed är KD det sista allianspartiet som säger ja till Nato.

KD Knivsta hade tre ombud på plats på rikstinget i Västerås. Björn-Owe Björk, gruppledare ger sin syn:

– I min värld så fanns det en överenskommelse som vägde tyngre än DÖ och det är ”Septemberöverenskommelsen”. När väljarna gick till valurnorna i september så lovade jag att driva de frågor som jag i presenterat och att göra mitt yttersta för driva kristdemokratisk politik och få igenom våra frågor. Nu finns en större möjlighet att verkligen arbeta för detta på alla plan, säger han.

Knivsta arbetade hårt med Uppsaladistriktet för att riva upp DÖ men arbetade också intensivt för att partiet skulle säga ja till ett Natomedlemskap:

– För KD i Knivsta är detta beslut en självklarhet och ett Natomedlemskap en naturlig del i att skapa ett tryggare Sverige och bidra till säkerhet och stabilitet i vårt närområde. Det är angeläget att både satsa för att bygga upp ett starkare nationellt försvar och samarbeta med andra för att säkra fred, frihet och demokrati, säger Björn-Owe Björk.

Områden som kan komma att märkas i Knivsta är olika åtgärder för att underlätta byggandet som partiledningen nu ska arbeta med. Man kommer också se över vattentjänstlagen (LAV) som reglerar kommuners skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp. Här fick Björn-Owe Björk med sig tinget i frågan, där många fastighetsägare idag tvingas betala stora kostnader för att i onödan ansluta till kommunalt VA.

Synnöve Adéll förde fram en motion om att förbättra den psykosociala arbetsmiljön inom offentlig sektor:

– Den bristande arbetsmiljön är något som i allra högsta grad påverkar både familjer och barn. Jag är glad för att det sedan några veckor tillbaka finns en ny lagstiftning med föreskrifter även för den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön, säger hon.

Är du nyfiken på Kristdemokraterna? Läs mer här
Vill du bli medlem? Läs mer här


Bli bättre på nyhet och debatt

Bild som visar olika slags mediekanaler.
Välkommen till en dag där du vässar dig som debattör. Intranätet gås också igenom av riksorganisationens egen utbildare.

Den 24 oktober klockan 10.45 är alla intresserade välkomna till Knivsta kommunhus för att få lära sig om hur man kan nå ut till väljare och medlemmar med hjälp av PR och debatteknik. Man får även veta hur intranätet kan användas på ett bättre sätt.

KD Knivsta har arbetat mer intensivt med både extern och intern kommunikation under det senaste året. Den egna webben uppdateras regelbundet, debattartiklar slipas till och profileras utifrån bestämda budskap. Även sociala medier används flitigt, både genom slutna grupper och i den lokala debatten.

– Under dagen kommer vi ge en kort orientering i PR-begreppet och visa på hur engagemang och intresse kan skapas för olika frågor med fokus på nyhetsvärdering och olika former av säljande budskap, säger Synnöve Adéll, PR-ansvarig för KD Knivsta.

Det handlar om att lära sig mer om vad en nyhet är men också att förstå hur både förpackning, kanal och innehåll samspelar. Deltagarna får även lära sig grunderna i hur en debattext skrivs och får kunskaper om vad som kan öka spridningen av den.

– För att nå ut som politiker gäller det att förstå vad som berör den enskilde invånaren, men man måste också förstå hur man presenterar en fråga på bästa sätt, säger hon.

KD Knivstas Mimmi Westerlund kommer också att öva deltagarna i muntlig debatteknik, bland annat genom ett särskilt debattspel.

Från parti- och riksdagskansliet deltar nätverkstekniker Mathias Pettersson och föreläser om hur FC Navet (intranätet) kan användas både för nybörjare och för de som vill arbeta mer fördjupat med detta.

Anmäl dig till: pelle.lindstrom@gmail.com senast den 20:e oktober