• Ale behöver EU:s pengar

  EU 15 miljarder till? Hur påverkar det välfärden i Ale?

  En politisk strid om Sveriges EU-avgift är på väg att blåsa upp. KD och V ska arbeta för att en
  riksdagsmajoritet stoppar en höjd avgift. Det budgetförslag som EU-kommissionen lagt
  skulle innebära att den svenska EU-avgiften skulle höjas med uppemot 15 miljarder kronor.

  – Vi tror att det kommer att bli väldigt dyrt för Sverige. Vi vill att pengarna ska gå till de stora
  behoven i äldreomsorgen, skolan och i förskolan, säger de två partierna.
  KD och V är oroliga för att socialdemokraterna inte kan stå emot en höjning av avgiften med
  15 miljarder. Det finns tecken på att Hans Dahlgren(s) inte orkar stå emot EU kommisionen.
  Varje år fuskas det i mångmiljardbelopp med EU-bidrag. Det finns rapporterades fusk och
  bedrägerier med olika EU-stöd på runt över fem procent av alla utbetalningar inom EU är
  felaktiga. Det är lågt räknat. Det motsvarar minst 80 miljarder svenska kronor om året. EU
  måste först komma till rätta med fusket, innan EU kan komma och kräva att Sverige skall öka
  sin andel i EU budgeten med 15 miljarder.

  För Ales del, tänk då vad 15 miljarder skulle göra om vi fick behålla de pengarna. För våra
  pensionärer eller för välfärden. För Ales del innebär det en förstärkning på cirka 40 miljoner
  kronor. För dessa pengar skulle vi i Ale kunna anställa trettio nya undersköterskor och trettio
  nya lärare! Eller ge fattigpensionärerna en kraftig höjning av pensionen.

  För kristdemokraterna: För kd:s del är prioriteringen inte svår. Kd skulle alla dagar i veckan
  välja 60 nya medarbetare på våra äldreboenden och i våra skolor. Politik är att vilja och att
  välja! Kristdemokraterna i Ale vill se till att EU avgiften inte höjs, kom först tillrätta med
  välfärdsfusket inom EU. Påverka regeringen. Pengarna behövs i Ale för vi vet hur
  verkligheten ser ut i Sveriges kommuner och vad som är Ale kommuns verkliga utmaningar.

  Tony Karlsson, kristdemokrat
  Spränggatan 11
  446 32 Älvängen