• Kristdemokraternas årsmöte 2020

  Kristdemokraternas har hållit sitt årsmöte i Älvängen.  25 personer hade kommit till årsmötet och inbjuden gäst var Natanael Kvidal, ordförande för KDU i Västra Götaland.  Natanael började möte med att hålla ett föredrag om det omfattande slöseriet som pågår med våra skattepengar under rubriken stoppa slöseriet. Han gick igenom flera exempel på hur våra skattepengar slösas bort. Vad får vi för våra skattepengar. Nästa talare var Claes-Anders Bengtsson, ordförande i servicenämnden i Ale kommun...

 • Kristdemokrater från Ale reste till Falköping

  Drygt 100 kristdemokrater från Västra Götaland samlades i lördags i Falköping för en inspirationsdag inför 2020. Från Ale var vi fyra som deltog och bland andra två nya medlemmar, Victoria Jägerholt och Maria Bianca Andersson som fick tillfälle att hälsa på vår partisekreterare Acko Anckarberg Johansson. Acko pratade sedan om vår tids utmaningar. Om integrationen och om civilsamhället som motor i detta. Om vård och omsorg, Sverige är bra på vård men ändå är det kris. ...

 • Mer pengar till Ale

  Efter hårt förhandlande lyckades KD, M, V och SD komma överens om ett tillskott på 7,5 miljarder till komunerna i Sverige. För vår kommun innebär det i runda slängar 16 miljoner extra. Nu blir det vår uppgift att se till att pengarna används till vård, skola och äldreomsorg. Som ett exempel kan vi anställa 26 nya lärare eller 34 nya undersköterskor.
 • Ale behöver EU:s pengar

  EU 15 miljarder till? Hur påverkar det välfärden i Ale?

  En politisk strid om Sveriges EU-avgift är på väg att blåsa upp. KD och V ska arbeta för att en riksdagsmajoritet stoppar en höjd avgift. Det budgetförslag som EU-kommissionen lagt skulle innebära att den svenska EU-avgiften skulle höjas med uppemot 15 miljarder kronor.

  – Vi tror att det kommer att bli väldigt dyrt för Sverige. Vi vill att pengarna ska gå till de stora behoven i äldreomsorgen, skolan och i förskolan, säger ...

 • EU valet påverkar Ale

  För Ale och EU måste vi ha bra personer i EU parlamentet. EU är ett fredsprojekt, du bråkar inte med dina vänner. David Lega, kristdemokratisk kandidat till EU från Göteborg säger; Det är den rådande situationen runt om i Europa, men också omvärlden, med ökad nationalism och isolation som ligger bakom att han tackat ja till att kandidera till partiets EU-lista. David har förankring i Ale, Sverige och EU.

  David Lega säger att kristdemokratin i Europa var med och grundade EU, vilket gör ...

 • Ingen familjepolitik i Bryssel

  Kristdemokraterna vill att beslut som kan tas i Ale skall beslutas i Ale, inte Bryssel. Alla beslut skall tas nära Alemedborgarna.

  EU enades nyligen, med hänvisning till den so­ciala pelaren, om gemensam reglering av föräld­raförsäkringen. Plötsligt förvandlades antalet pappamånader till en fråga för Bryssel. När lag­stiftning av detta slag finns på plats är steget kort till att likrikta systemen ytterligare. Även regle­ringar av barnomsorgen diskuteras i europeiska sammanhang. Kristde...

 • Kristdemokraternas förhållningssätt i en ny parlamentarisk situation

  Vänner,

  Detta blir ett långt inlägg, men ämnet rymmer många nyanser och kräver utrymme. Jag väljer att tala till er i detta forum, i syfte att få det utrymme som behövs för att förklara våra tankar, innan jag ger de intervjuer som säkerligen kommer att följa.

  Den 11 januari förändrades Sveriges politiska landskap i grunden. Alliansen, det samarbetsprojekt mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som funnits sedan 2004 och som regerade landet mellan 20...

 • Årsmöte i Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna i Ale har hållit sitt årsmöte. Till styrelsen valdes ordförande Sune Rydén, v. ordförande Ingvar Arvidsson,kassör Göran Svensson. Till sekreterare för mötet Mona-Lisa Sundeen.

  Kristdemokraterna hade sedan en lång diskussion om alla turer runt ridhuset på Jennylund men mötet landade i att fortsätta byggnationen var det enda seriösa alternativet, även om hanteringen av ärendet är mycket frustrerande och inte får hända igen . Inbjuden talare var Larry Söder, riksdagsleda...

 • Alebyggen ska inte säljas!

  Sälj Alebyggen utropar Aledemokraterna i sina annonser i Alekuriren senaste veckorna. 1500 miljoner ska frigöras för att satsas på skolan. Det kan ju först låta lockande men är en riktigt ogenomtänkt idé som Kristdemokraterna inte stödjer. Annonserna i Alekuriren har orsakat stor oro bland personal och bland boende i Alebyggens lägenheter. Visst kan man förstå att det kliar i fingrarna på vissa politiker att få pengar att spendera. Men det är en felaktig tanke att Ale kommun skulle avhända si...

 • Dags att bryta den svenska ensamheten

  13 procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Ale kommun bor närmare 4000 personer som saknar en nära vän. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd. Men kanske drabbar ensamheten äldre och barn allra värst. Var tredje person över 85 år uppgav ensamhet och var sjätte var socialt isolerad senast SCB mätte, och det medför också hälsoproblem f...