• EU valet påverkar Ale

  För Ale och EU måste vi ha bra personer i EU parlamentet. EU är ett fredsprojekt, du bråkar inte med dina vänner. David Lega, kristdemokratisk kandidat till EU från Göteborg säger; Det är den rådande situationen runt om i Europa, men också omvärlden, med ökad nationalism och isolation som ligger bakom att han tackat ja till att kandidera till partiets EU-lista. David har förankring i Ale, Sverige och EU.

  David Lega säger att kristdemokratin i Europa var med och grundade EU, vilket gör KD till ett EU-positivt alternativt. Samtidigt är KD emot ett växande EU. Gör EU lagom.

  – Vi ser situationen i Polen och Brexit i Storbritannien. Jag är övertygad att ett starkt EU är viktigt, inte minst för fredens skull.

  Kristdemokraterna hjärtefrågor i EU-valet kommer att vara ett decentraliserat EU och en starkare subsidiaritetsprincip, lokal förankring. Kristdemokraterna vill stoppa lagförslag inom de sakområden som borde höra hemma på nationell nivå men främja samarbete inom handel, miljö och mot gränsöverskridande brottslighet.

  Kristdemokraterna oroas över en stegvis förflyttning av makten över svenska välfärdsfrågor till EU-nivå.

  David Lega har varit flera gånger i Ale och känner till kommunen och är en duktig person.

  Ur Alekuriren vem man skall rösta på

  ”Personligen så tror jag på människan. Jag tänker inte rösta politiskt. EU:s frågor är större än så. Det måste vara rätt människor som tar de tunga besluten. Människor med rätt värderingar, attityd och inställning till vårt gemensamma samhälle. Det är tveklöst att miljö- och klimatfrågorna måste högre upp på agendan och när nästa flyktingkris kommer måste det finnas en tydlig överenskommelse om hur vi delar på ansvaret för att lindra konsekvenserna.”

   

  Tony Karlsson, kristdemokrat
  Spränggatan 11
  44632 Älvängen