• Kristdemokrater från Ale reste till Falköping

  Drygt 100 kristdemokrater från Västra Götaland samlades i lördags i Falköping för en inspirationsdag inför 2020. Från Ale var vi fyra som deltog och bland andra två nya medlemmar, Victoria Jägerholt och Maria Bianca Andersson som fick tillfälle att hälsa på vår partisekreterare Acko Anckarberg Johansson. Acko pratade sedan om vår tids utmaningar. Om integrationen och om civilsamhället som motor i detta. Om vård och omsorg, Sverige är bra på vård men ändå är det kris. Den psykiska ohälsan ökar och man uppskattar att av dom som sitter i väntrummet så beror 40 % på psykisk ohälsa. WHO säger att detta är vårt tids största problem och ohälsan ökar både bland unga och äldre. Köerna till vården ökar och 21 landsting klarar inte av att hålla de lagstadgade 90 dagarna att få vård.

  Kristdemokraterna menar att staten måste ta över ansvaret för vården och att Landstingen på sikt bör avskaffas.

  Hon pratade också landsbygdspolitik och att klyftan mellan stad och land ökar. Tryggheten på landsbygden behöver stärkas och där är polisens lokala förankring viktig. Utbyggnaden av bredband behöver fortsätta och statlig finansiering av enskilda vägar och regional tågtrafik behöver öka.

  När det gäller tryggheten berättade hon om förslagen att satsa på socialtjänsten och behovet att bygga ut antal jourhem, om 10 000 fler poliser och om vistelseförbud och visitationszoner.

  Därefter höll Per Landgren ett pass om kristdemokratisk ideologi från ide till handling. Om människans oskattbara och okränkbara värde och behovet av naturliga gemenskaper.

  Vi diskuterade också politisk strategi inför valet 2022 eller om det nu blir val tidigare. Sammantaget en innehållsrik och intressant dag som gav bra energi inför året som ligger framför.

  Sune Rydén