• Kristdemokraternas årsmöte 2020

  Kristdemokraternas har hållit sitt årsmöte i Älvängen.  25 personer hade kommit till årsmötet och
  inbjuden gäst var Natanael Kvidal, ordförande för KDU i Västra Götaland.  Natanael började möte
  med att hålla ett föredrag om det omfattande slöseriet som pågår med våra skattepengar under
  rubriken stoppa slöseriet. Han gick igenom flera exempel på hur våra skattepengar slösas bort. Vad
  får vi för våra skattepengar.
  Nästa talare var Claes-Anders Bengtsson, ordförande i servicenämnden i Ale kommun. Claes-Anders
  berättade att intern service blir sektor service. Han berättade om skolfrågan i Nol och Alafors och de
  tankar som finns om en ny skola, skolor i området.
  Claes-Anders fortsatte med att berätta om ridhuset i Jennylund och alla det turer som varit. Han gick
  även igenom olika framtidsscenarier för Ridhuset.

  Sedan hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Sune Rydén omvaldes till ordförande och
  Claes–Anders Bengtsson till ny vice ordförande. Två nya valdes in i styrelsen Victoria Jägerholt och
  Maria Bianca Andersson. Båda hälsades välkomna av Kristdemokraterna på årsmötet.

  För Kristdemokraterna i Ale
  Tony Karlsson