• Alebyggen ska inte säljas!

  Sälj Alebyggen utropar Aledemokraterna i sina annonser i Alekuriren senaste veckorna. 1500 miljoner ska frigöras för att satsas på skolan. Det kan ju först låta lockande men är en riktigt ogenomtänkt idé som Kristdemokraterna inte stödjer.
  Annonserna i Alekuriren har orsakat stor oro bland personal och bland boende i Alebyggens lägenheter. Visst kan man förstå att det kliar i fingrarna på vissa politiker att få pengar att spendera. Men det är en felaktig tanke att Ale kommun skulle avhända sig möjligheterna att använda sitt bolag i den expansiva utveckling som pågår i Ale kommun.

  Alebyggen står inför stora och spännande utmaningar kommande åren. Vid Änggatan i Älvängen kommer 78 lägenheter att byggas varav 26 stycken som trygghetsboende. I Nol på Folketshusvägen och Mossvägen så kommer Alebyggen både att bygga 54 nya lägenheter samt att renovera de befintliga lägenheterna och om möjligt bygga på vissa huskroppar.

  I Nödinge kommer arbetet med att förtäta och renovera lägenheterna på Södra och Norra Klöverstigen påbörjas. Här är det viktigt att detta sker i samförstånd med hyresgästerna.
  En första idéskiss har tagits fram som ett underlag för det fortsatta arbetet.
  I Bohus har Alebyggen tagit fram en idéskiss om att utveckla centrumanläggningen och bygga nya hyreslägenheter och i Surte har det pågått ett stort arbete som tyvärr i dagsläget
  stoppats av kommunen. Utöver detta har Alebyggen en lång lista med möjliga områden där nya hyresrätter kan byggas.

  Hela Ale ska leva och utvecklas
  Det pågår en positiv utveckling i Ale och många vill flytta hit. Det är positivt. Men flera samhällen upplever idag att man inte är delaktig i kommunens satsningar. Detta är olyckligt och onödigt. Ale kommun har fått 5 pendeltågsstationer, givetvis ska det satsas i alla dessa orter.
  Här har Alebyggen en viktig roll i kommunen att bygga nya hyresrätter och tillhandahålla ett bra boende som passar alla hyresgäster idag och i morgon.

  Sune Rydén
  Kristdemokraterna
  vice ordf. Alebyggen