• Årsmöte i Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna i Ale har hållit sitt årsmöte. Till styrelsen valdes ordförande Sune Rydén,
  v. ordförande Ingvar Arvidsson,kassör Göran Svensson. Till sekreterare för mötet Mona-Lisa
  Sundeen.

  Kristdemokraterna hade sedan en lång diskussion om alla turer runt ridhuset på Jennylund
  men mötet landade i att fortsätta byggnationen var det enda seriösa alternativet, även om
  hanteringen av ärendet är mycket frustrerande och inte får hända igen .
  Inbjuden talare var Larry Söder, riksdagsledamot för Halland, bördig från Nol.
  Larry Söder har ansvar för bostadspolitiken och menar att Socialdemokraterna har i
  bostadsfrågan haft en motsatt syn jämfört med stödpartierna på många av förslagen på det
  bostadspolitiska området. Inget av förslagen sänker trösklarna in på bostadsmarknaden,
  vilket är det mest kritiska problemet i dagsläget.
  Larry påpekade att det av den tidigare s-regeringens införda förstärkta amorteringskravet har
  markant minskat omsättningen på bostadsmarknaden, då färre har möjlighet att ta lån.
  Amorteringskravet har ökat obalanserna och försvårar för unga förstagångsköpare,
  människor utan stort eget kapital och äldre. Situationen måste lösas, annars riskerar vi att få
  stora grupper som står utanför bostadsmarknaden framöver.
  Prognoser pekar på att det behövs byggas 80 000 nya lägenheter varje år, nu byggs det 40
  000 lägenheter. Utmaningen är att få till ett ökat byggande.

  Inför valet 2022 tror Larry Söder att kommunerna får minskade resurser beroende på en
  kommande lågkonjunktur. Kristdemokraterna tror valet blir ett välfärdsval och inom äldre,
  sjukvård, rättspolitisk och landsbygd kommer kristdemokraterna att vässa sin politik och
  komma med nya skarpa förslag.
  Kvällen avslutades med att Natanael Kvidal, Ale och nybliven ordförande KDU VG,
  berättade om sin tid vid EU parlamentet de senaste 6 månaderna. Natanael har där på plats
  arbetat för svenska EPP-delegationen bestående av Kristdemokraterna och Moderaterna
  med press- och kommunikation. Natanael berättade bland annat att KD och M har goda
  förutsättningar att få in varsitt mandat extra till EU-parlamentet, vilket vore en stor seger för
  oss.