• Ingen familjepolitik i Bryssel

    Kristdemokraterna vill att beslut som kan tas i Ale skall beslutas i Ale, inte Bryssel. Alla beslut skall tas nära Alemedborgarna.

    EU enades nyligen, med hänvisning till den so­ciala pelaren, om gemensam reglering av föräld­raförsäkringen. Plötsligt förvandlades antalet pappamånader till en fråga för Bryssel. När lag­stiftning av detta slag finns på plats är steget kort till att likrikta systemen ytterligare. Även regle­ringar av barnomsorgen diskuteras i europeiska sammanhang. Kristdemokraterna anser inte att familjepolitik är en EU-fråga. Flytta familjepolitiken tillbaka till Ale och Sverige.

    Tony Karlsson, kristdemokrat
    Spränggatan 11
    446 32 Älvängen