• Aldrig på 100 år – En historisk dag

  Anna Markgren och Peter Lundberg kommunfullmäktigeledamöter för Kristdemokraterna står i kommunfullmäktigesalen i Älvsbyn.

  Bildtext: Anna Markgren och Peter Lundberg kommunfullmäktigeledamöter för Kristdemokraterna.

  I går måndag den 28 november 2022 var det en historisk dag. För första gången på över hundra år togs en annan budget än en socialdemokratisk i Älvsbyns kommun. Det blev Kristdemokraternas budget som vann majoriteten med bra tillägg av Moderaterna och Centerpartiet och med kloka inspel, tankar och engagemang av Liberalerna och Sverigedemokraterna.

  Med Putins krig i Ukraina och inflationen så är förutsättningarna för att lägga en budget, främst de kommande två åren urusla. Men trots detta försöker vi fördela om en del pengar för att skapa bättre förutsättningar för hela kommunen framöver.

  Den negativa befolkningsutvecklingen i vår lilla inlandskommun är det största hotet mot att vi långsiktigt ska kunna bedriva en god samhällsservice till kommuninvånarna. Därför har vi nu avsatt pengar för att införa en tjänst som etableringssäljare på Näringslivskontoret. Med de jätteinvesteringar i den gröna omställningen som sker i närområdet behöver vi en person som jobbar systematiskt med att locka delar av de företag som är på väg hit till norr, just till Älvsbyns kommun. Vi är övertygade om att vi med våra väldigt goda förutsättningar i infrastruktur och att vi i vårt lilla samhälle har allt för att leva ett lyckligt liv, kommer att få del av de nya företagen genom denna satsning. Det kommer därmed skapa möjligheter för ökad inflyttning och mer skatteintäkter.

  Ett annat fokus vi har är att prioritera upp våra byar. Därför satsar vi pengar på exempelvis Vidsels rektorsområde. Vi satsar även pengar till enskilda vägar, en fråga som Centerpartiet lyft och drivit i många år. Vi ser nu också till att Vidsel, Vistträsk och Tvärån får ordentliga lekparker. Något som känns självklart för att underlätta för inflyttning av barnfamiljer.

  Efter valet har vi haft många och långa diskussioner om vad vi kan göra för att förbättra villkoren för både medborgarna såväl unga som gamla och för kommunens personal, redan nu likväl som under de kommande fyra åren. Som Liberalernas många förslag och tankar om hur vi kan förbättra skolan och Sverigedemokraternas engagemang i de äldres välbefinnande. Svagheten med att behöva fem partier för att få igenom en budget är också den största styrkan. Vår breda förankring i samhället och helt olika perspektiv i många frågor ger en enorm kraft när vi drar åt samma håll.

  Moderaternas tillägg handlar bland annat om att få i gång det viktiga civilsamhället igen efter covid-kollapsen, med ökade stöd till föreningar och byaföreningar.

  Med Centerpartiets viktiga tillägg kommer vi att stärka tryggheten i skolan och stödet till familjer.

  Det blev en glädjens dag, en historisk dag.

  En dag som kommer vara omnämnd i historieböckerna.

  Med 2 kristdemokratiska mandat av 31 mandat i kommunfullmäktige lyckades vi att samla en majoritet för en budget som fullständigt uppfyller våra hjärtefrågor i Älvsbyns kommun.

  • De äldre
  • Företagande
  • Trygghet
  • Barn och familj

  Och detta har vi uträttat redan efter ett enda möte på den nya mandatperioden.

  Ni kan förstå att jag känner stolthet och stor glädje över vårt nya samarbete där de viktigaste kuggarna i motorn sitter i alla deltagande partier.

  /Peter Lundberg, gruppledare och ordförande för Kristdemokraterna i Älvsbyns kommun.