• Det är dyrt att vara barnfamilj idag

  Peter Lundberg och Jakob Forssmed

  Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, samtidigt med hög inflation. En dålig mix för människors privatekonomi och för ekonomin i stort. Redan innan inflationen slog till mötte svenska hushåll magontspriser när de öppnade elräkningen eller tankade bilen, detta för att s-regeringen aktivt bedrivit en politik som drivit upp el- och drivmedelspriser.

  Inte minst drabbar detta barnfamiljer. Enligt vissa prognoser kommer en del barnfamiljer möta ökade kostnader på över 70 000 kr mellan april 2021 och april 2023. Nu är det viktigt att stötta de hushåll som behöver det, utan att elda på inflationsbrasan genom allt för breda stimulanser.

  Vi föreslår:

  • Sänkt skatt för föräldrar med upp till 500 kr per månad och hushåll.
  • Höjd barndel i bostadsbidraget med 200 kr per barn och månad.
  • Höjd lägstanivå i föräldraförsäkringen till 220 kronor per dag istället för dagens 180 kronor.
  • Inför ett fritidskort så att alla barn har råd med en aktiv fritid. Kortet ska bara kunna användas för att betala fritidsaktiviteter och ges till alla barn i årskurs två till nio. 500 kr per år till alla barn, men 2400 kr per år till barn i familjer i ekonomisk utsatthet. Det är viktigt att inte barnens aktiviteter får stryka på foten för att det blir dyrt att köpa mjölk och bröd.
  • Avskaffa det förstärkta amorteringskravet, som drabbar de med stora lån i förhållande till sin inkomst.
  • Sänkt skatt på el när priserna når över snittet de senaste 24 månaderna, liknande den modell som finns i Norge.

  Peter Lundberg, riksdagskandidat, Kristdemokraterna Älvsbyn

  Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson Kristdemokraterna