• Våra hjärtefrågor i Älvsbyns kommun

  Företagare, barn och familj, äldre, vård och trygghet är några av våra hjärtefrågor.

  FÖRETAGARE – en hjärtefråga
  Kristdemokraterna i Älvsbyns kommun vill att vi ska bli den bästa och fördelaktigaste kommunen i Norrbotten att starta, äga och driva företag i. Detta är väldigt viktigt för oss utifrån flera perspektiv. Företagen och de jobb de skapar lägger grunden till att vi kan ha en bra vård, skola och omsorg i kommunen. Därför vill vi bland annat skapa Norrbottens lägsta kommunala avgifter för företagare.

  BARN OCH FAMILJ – en hjärtefråga
  Vi värnar byaskolorna och har flera gånger gått i bräschen för att rädda kvar skolorna i Korsträsk, Vistträsk och Vidsel. Vi vill återinföra barnskötare inom barnomsorgen. Vi vill även öka familjens valfrihet om barnomsorgspeng och föräldraledighet.

  ÄLDRE – en hjärtefråga
  Vi ska kunna lita på att äldreomsorgen finns där när vi behöver den. Alla äldre ska ha rätt till ett anpassat boende. Vi säger Ja till att bygga ett nytt äldreboende (Säbo), men först en plan för gamla lokaler som Nyberga. Vi vill också återinföra tjänster som vårdbiträden för att få fler händer inom äldreomsorgen.

  VÅRD – en hjärtefråga
  Vi vill skärpa vårdgarantin. Ingen ska behöva vänta längre än till nästa dag för besök hos hälsocentral/primärvård. Vi vill att staten tar över ansvaret för sjukhusvården så att alla ska kunna få lika vård var man än bor i landet.

  TRYGGHET – en hjärtefråga
  Vi vill ha fler poliser i kommunen och i Sverige vill vi ha 10 000 fler poliser. Trygghet är också så mycket mer än poliser. Vi vill exempelvis förbjuda böneutrop och motverka våldsbejakande islamism i Älvsbyns kommun. Religion ska vara en frihet inget tvång.