• Gruppledaren har ordet

  Då har vi precis kommit in i valåret 2018. Vi håller för fullt på med valförberedelser, programutveckling, och i februari skall vi anta vår kommfullmäktigelista för Ekerö.

  Vi hoppas att vi skall få förtroendet att fortsatt få vara med i den politiska ledningen på Ekerö och i Stockholms läns landsting. Vi hoppas självfallet också att vi skall få en ny Borgerlig regering på riksplanet. Vi på Ekerö är stolta över det arbete som vi varit med och bidragit till under denna mandatperiod. Vi har genomfört över 80 % av våra vallöften både som enskilt parti och tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna i vår alliansregeringsförklaring på Ekerö.

   

  Vi ligger på 6:e plats av landets 290 kommuner när det gäller skolkvalitet och skolresultat. Vi har länets bästa hemtjänst och god kvalitet i våra äldreboenden, en av Sveriges lägsta arbetslöshetssiffror, och är en av de kommuner i Sverige där det startas flest nya företag. Det bör även nämnas att det blev goda resultat i kommunens senaste medarbetarenkät.

  Kristdemokraterna var även det parti som initierade frågan kring pendelb åtstrafik på Mälaren. Positivt för oss på Ekerö att en av dessa linjer går från vår kommun till city.

  Vi har även arbetat målmedvetet kring integrationsfrågorna, och det i nära samarbete med civilsamhället.

  Under de kommande månaderna skall vi beta av några av våra sista vallöften som exempelvis en laddstation för bilar på infartsparkeringen vid kommunhuset. Vi kommer att anlägga en större lekplats kring Ekebyhov samt en ytterligare kommunal badplats. Denna gång på Adelsö.

  Vår kommun kommer att växa under de närmaste åren och bli mer av en småstad.Vi kristdemokrater kommer dock att vara med och påverka så att utvecklingen präglas av måttfullhet och försiktighet där de arkitektoniska värdena och gestaltningen kommer att ha en viktig roll.

  Vi kristdemokrater är det tydliga borgerliga alternativet, väl förankrade i den värdetradition som byggt, och präglat vårt samhälle. Vi kommer fortsatt att arbeta för att Ekerö skall vara en fantastisk plats för barn och unga att växa upp på.

  Ett Ekerö där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter.

  Sivert Åkerljung, gruppledare, KD Ekerö