• Nyheter

  Det händer en hel del inom Ekeröpolitiken just nu, och jag vill med detta  nyhetsbrev informera och bidra till att reda ut en del frågetecken.

  Liberalerna lämnar Alliansen
  L har meddelat att de lämnar alliansen. De nämner bland annat höstens beslut om en tillfällig paus i flyktingmottagande, samt ett ärende rörande Sanduddens skola som anledning. Och att de inte kan stanna kvar i Alliansen om de inte står bakom våra gemensamma beslut.

  Vi tycker att det är tråkigt att de landat i det beslutet. Själva ser vi ingen anledning att ompröva Allianssamarbetet som vi anser vara fruktbart för KD och bra för Ekerö.

  Detta är inte heller särskilt dramatiskt för Alliansen. Media har använt sig av slagkraftiga rubriker som ”risk för maktskifte” vilket inte stämmer. Alliansen har fortsatt egen majoritet då M+C+KD har 21 mandat (av totalt 41 st.) Det har även spekulerats i att Lennart Nilsson (M) skulle äventyra maktbalansen genom att agera ”politisk vilde” efter att ha fått lämna sitt uppdrag som ordförande i byggnadsnämnden i höstas. Detta har han själv dementerat. Oppositionsrådet har dessutom (föga förvånande) helt uteslutit samarbete med SD vilket vore en förutsättning för maktskifte.

  Med anledning av L:s avhopp får vi även ofta frågor om de frågor de själva menar är de ”heta” skiljefrågorna. Där vi vill tydliggöra:

  Pausen i flyktingmottagandet
  I höstas meddelades att vi ämnade ta en tillfällig paus i flyktingmottagandet eftersom vi i princip inte har några fler bostäder. Under två års tid hade samtliga lediga lägenheter gått till de som fått permanent uppehållstillstånd i vår kommun. Detta är ohållbart och orättvist i längden och kan inte fortgå.

  Utspelet var även en protest mot sittande regering, med krav på dialog med oss kommuner samt förenklade regelverket kring byggnation. Våra (och andra kommuners) protester har givit resultat då det numer står i  regeringsförklaringen att mottagandet skall ske i dialog och samarbete mellan migrationsverket och kommunerna. Byggregler kommer även att förenklas från sommaren.

  I samband med detta blev Ekerö beskyllda för att agera osolidariskt och att stjälpa över ansvaret på andra kommuner. Att säga som det är, betyder inte att man smiter undan ansvar – det är tvärtom att ta ansvar. Vi har lagt ner mycket energi och hårt arbete på mottagande och integration av nyanlända. Det har också lett till att Ekerö hör till de kommuner i Sverige som fullgjorde hela vårt anvisade mottagande 2016; dessutom helt utan tillfälliga lösningar i ovärdiga boenden. En bild som sällan kommer fram tyvärr.

  Sanduddens skola
  Debatten kring Sanduddens skola har väl knappast undgått någon i kommunen. Ett förslag till beslut om att sälja fastigheten och öppna för en friskola att etablera sig har väckt starka känslor.

  Bakgrunden till förslaget är skolans behov av renovering och upprustning, kombinerat med vårt behov att öka antalet skolplatser. Det behövs enligt kapacitets-planen från 2013, 500 st. nya elevplatser fram, till 2023. Sedan planen upprättades har det behovet ökat med ytterligare med 3-4 st. klasser.

  Genom att sälja fastigheten till en aktör som kan bygga ut och utveckla skolfastigheten minskar vår investeringsvolym vilket är välbehövligt med tanke på de närmaste årens ekonomiska prognoser. Dessutom är området  detaljplanerat och klart som skolområde vilket möjliggör snabb start. Att sedan låta en friskoleaktör etablera sig stämmer förstås väl med vår ideologi och önskan att det skall finnas fler aktörer att välja på.

  Förslaget har väckt starka känslor samtidigt som en hel del saklig kritik framförts. Kommunfullmäktige har därför beslutat att skjuta upp beslutet för att få mer tid att ta hänsyn till detta. Det handlar bland annat om hantering av den konsekvensanalys som gjorts, hur kvalitet för de lärare och elever som går i skolan skall säkras, och hur närhetsprincipen värnas inom rimligt avstånd.

  Presentation av ny ordförande

  På årsmötet för några veckor sedan fick jag förtroendet att bli ordförande för vår partiavdelning här på Ekerö. Jag är ny partimedlem sedan något år, även om mina KD-sympatier går tillbaka till mitt första val 1991. För er som inte känner till mig sedan tidigare vill jag passa på att presentera mig kort:

  Jag är 45 år, och bor i Stenhamra tillsammans med Vendela och våra två söner Teodor 6, och Axel 3. Jag är uppvuxen i Stockholms innerstad men bor sedan 10 år i kommunen. För ungefär fyra år sedan fattade jag ett av mitt livs klokaste beslut då jag bestämde mig för att säga upp alla andra engagemang och bli företagare inom kommunen på heltid. Sedan dess har jag den stora förmånen att både bo och arbeta ”på öarna”.

  Avslutning
  Slutligen, ett stort tack till alla som stödjer det kristdemokratiska arbetet på Mälaröarna. Min fasta övertygelse har alltid varit att vårt samhälle blir en bättre plats ju större inflytande våra idéer får!

  Ekerö den 7:e mars 2017

  Niklas Ernback
  Ordförande KD Ekerö
  niklas.ernback@kristdemokraterna.se
  Tfn: 073-815 07 00