• Höstbrev från kommunalrådet

  Den 22:a november biföll kommunfullmäktige Ekeröalliansens budget för 2021. Ekerö kommuns ekonomi är stabil och har gått med överskott de senaste 15 åren. För oss Kristdemokrater är det viktigt att behålla stabilitet och det här är en ansvarstagande budget för en långsiktig hållbar planering.

  Det händer massor i kommunen och vi är verkligen på väg mot ett Ekerö 2.0. Vi kan t.ex satsa ytterligare 20 miljoner kronor på skolpengen. En kommuns kärnverksamheter är ju vård, skola och omsorg, och i de öppna jämförelser som finns visar dessa på god kvalitet i våra verksamheter vilket vi är stolta över.

  De närmaste åren kommer massiva historiska satsningar att göras i kommunen och vi har, och kommer att ta beslut som påverkar generationer framöver. Nästa års investeringsbudget ligger på runt 200 miljoner. En ansenlig summa. Omfattande satsningar på barn och unga genom fler skolor, och förskolor t ex Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan, samt renoveringar och utbyggnader av befintliga förskolor, ny  simhall, två nya sporthallar. Äldreboenden vid Träkvista torg och Tranholmen. Nytt trygghetsboende i Närlunda, och vi möjliggör för nya friskoleaktörer att etablera sig här och hjälper de som redan finns. Vi har även börjat anta de centrumplaner som finns gällande Träkvista, Ekerö och Stenhamra centrum.

  Vi Kristdemokrater gick till val på att vi kommer att vara det tydligt borgerliga partiet i Ekeröalliansen. Vi kommer att fortsätta att arbeta för ett Ekerö med både valfrihet och trygghet, ett Ekerö där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter och utvecklingen av vår kommun skall vara återhållsam efter de planer som nu ligger på rull. Vi skall inte bli en förort och vi skall inte bygga för tätt utan Ekerö skall fortsatt vara Stockholms gröna lunga, en villastad.

  Sivert Åkerljung (KD)

  Kommunalråd Ekerö kommun