• Gruppledaren har ordet

    Då har höimg-7858-kopiasten gjort sitt intåg på riktigt efter en makalöst fin septembermånad. Jag har precis varit och mustat äpplen för tredje gången i år efter en enorm äppelskörd. Trevligt att ha både Rosenhill och Äppelfabriken att välja på i kommunen. På den politiska fronten har vi Kristdemokrater även skördat framgångar. På riksnivå är det skakigt inom flera politiska områden, men här på Mälaröarna tycker vi att vi kristdemokrater gjort ett bra arbete tillsammans med våra Allianskamrater. Vi har enligt tidningen Expressen Sveriges bästa äldreboende i Färentunahemmet. Vi har även utsetts till en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016 där juryns parametrar fokuserar på medarbetarnas utveckling, ett ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats. Nyföretagandet är bland de högsta i landet, och i öppna jämförelser har hemtjänsten i Ekerö nått toppresultat vad gäller brukarnas nöjdhet. Vi har redan infriat våra löften om en stabil ekonomi och som lärare kan jag ju inte låta bli att nämna att i SKL:s öppna jämförelser av den svenska grundskolan där man jämför resultat och resultatindikatorer i samtliga 290 av Sveriges kommuner där även en av Sveriges största elevundersökningar ingår har vi klättrat till plats 8 i landet! Den nya Mälaröhallen står på plats och det byggs bostäder på mängder av platser i kommunen och mycket är på gång. Extra glada är vi för att pendelbåten mellan Tappström och Stockholm kommit till stånd. En fråga som vi kristdemokrater drivit länge och där vi kom med förslaget om både första pendelbåtslinjen M/S Ballerina och att man skall ha möjlighet att få åka på sitt SL-kort. Vi har även till dags dato klarat att ta emot de ensamkommande flyktingbarnen och de med permanent uppehållstillstånd på ett bra sätt. Ni Ekeröbor, föreningsliv, civilsamhället och kommunen har gjort ett fantastiskt jobb.

    Två stora utmaningar har vi dock framför oss. Vi kommer att ha svårt att ordna bostäder för den mängd flyktingar som kommer nästa år och vi får ingen hjälp av regeringen eller förenklingar regelverken. Det kommer att bli en stor utmaning. Trafiksituationen är även besvärlig med långa köer på Ekerövägen och här har vi från kommunalt håll inte så mycket att säga till om eftersom det är Trafikverket som är väghållare och SL  som ansvarar för kollektivtrafiken. Vi tittar nu på om vi snabbt kan få fram lite fler infartsparkeringar så att fler kan åka kommunalt. Detta skulle kunna leda till ett något bättre trafikflyt.

    I november antar vi en ny budget för 2017. Det finns en hel del orosmoln på den kommunekonomiska himlen, men vi hoppas att vi skall få ihop en budget i balans och att vi skall kunna bibehålla den kvalitet som vi har i våra verksamheter. Ett nytt gruppledarbrev kommer i december med fokus på budget 2017.

    Allt gott!
    Sivert Åkerljung