Höstbrev från kommunalrådet

Den 22:a november biföll kommunfullmäktige Ekeröalliansens budget för 2021. Ekerö kommuns ekonomi är stabil och har gått med överskott de senaste 15 åren. För oss Kristdemokrater är det viktigt att behålla stabilitet och det här är en ansvarstagande budget för en långsiktig hållbar planering.

Det händer massor i kommunen och vi är verkligen på väg mot ett Ekerö 2.0. Vi kan t.ex satsa ytterligare 20 miljoner kronor på skolpengen. En kommuns kärnverksamheter är ju vård, skola och omsorg, och i de öppna jämförelser som finns visar dessa på god kvalitet i våra verksamheter vilket vi är stolta över.

De närmaste åren kommer massiva historiska satsningar att göras i kommunen och vi har, och kommer att ta beslut som påverkar generationer framöver. Nästa års investeringsbudget ligger på runt 200 miljoner. En ansenlig summa. Omfattande satsningar på barn och unga genom fler skolor, och förskolor t ex Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan, samt renoveringar och utbyggnader av befintliga förskolor, ny  simhall, två nya sporthallar. Äldreboenden vid Träkvista torg och Tranholmen. Nytt trygghetsboende i Närlunda, och vi möjliggör för nya friskoleaktörer att etablera sig här och hjälper de som redan finns. Vi har även börjat anta de centrumplaner som finns gällande Träkvista, Ekerö och Stenhamra centrum.

Vi Kristdemokrater gick till val på att vi kommer att vara det tydligt borgerliga partiet i Ekeröalliansen. Vi kommer att fortsätta att arbeta för ett Ekerö med både valfrihet och trygghet, ett Ekerö där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter och utvecklingen av vår kommun skall vara återhållsam efter de planer som nu ligger på rull. Vi skall inte bli en förort och vi skall inte bygga för tätt utan Ekerö skall fortsatt vara Stockholms gröna lunga, en villastad.

Sivert Åkerljung (KD)

Kommunalråd Ekerö kommun

Gruppledaren har ordet

Då har vi precis kommit in i valåret 2018. Vi håller för fullt på med valförberedelser, programutveckling, och i februari skall vi anta vår kommfullmäktigelista för Ekerö.

Vi hoppas att vi skall få förtroendet att fortsatt få vara med i den politiska ledningen på Ekerö och i Stockholms läns landsting. Vi hoppas självfallet också att vi skall få en ny Borgerlig regering på riksplanet. Vi på Ekerö är stolta över det arbete som vi varit med och bidragit till under denna mandatperiod. Vi har genomfört över 80 % av våra vallöften både som enskilt parti och tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna i vår alliansregeringsförklaring på Ekerö.

 

Vi ligger på 6:e plats av landets 290 kommuner när det gäller skolkvalitet och skolresultat. Vi har länets bästa hemtjänst och god kvalitet i våra äldreboenden, en av Sveriges lägsta arbetslöshetssiffror, och är en av de kommuner i Sverige där det startas flest nya företag. Det bör även nämnas att det blev goda resultat i kommunens senaste medarbetarenkät.

Kristdemokraterna var även det parti som initierade frågan kring pendelb åtstrafik på Mälaren. Positivt för oss på Ekerö att en av dessa linjer går från vår kommun till city.

Vi har även arbetat målmedvetet kring integrationsfrågorna, och det i nära samarbete med civilsamhället.

Under de kommande månaderna skall vi beta av några av våra sista vallöften som exempelvis en laddstation för bilar på infartsparkeringen vid kommunhuset. Vi kommer att anlägga en större lekplats kring Ekebyhov samt en ytterligare kommunal badplats. Denna gång på Adelsö.

Vår kommun kommer att växa under de närmaste åren och bli mer av en småstad.Vi kristdemokrater kommer dock att vara med och påverka så att utvecklingen präglas av måttfullhet och försiktighet där de arkitektoniska värdena och gestaltningen kommer att ha en viktig roll.

Vi kristdemokrater är det tydliga borgerliga alternativet, väl förankrade i den värdetradition som byggt, och präglat vårt samhälle. Vi kommer fortsatt att arbeta för att Ekerö skall vara en fantastisk plats för barn och unga att växa upp på.

Ett Ekerö där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter.

Sivert Åkerljung, gruppledare, KD Ekerö

Gruppledaren har ordet

Då har vi kommit in en bit i 2017 till ett år som nog tyvärr kommer att präglas av en del oro, frågetecken och instabilitet både i vår omvärld men även i Sverige. Vad Brexit, Syrienkriget, Trump som nytillträdd president, terrorism och de främlingsfientliga krafterna i Europa tar vägen vet vi inte riktigt. Tyvärr måste man säga, eftersom världen på många sätt aldrig varit så bra som den är idag. Den absoluta fattigdomen minskar drastiskt, likaså barnadödligheten, fler barn går i skolan och fler länder är demokratier idag jämfört med för 10 år sedan.  På Mälaröarna är vi glada och stolta att få vara med och påverka den politiska dagordningen och förhoppningsvis göra våra öar ännu bättre att leva och bo på.

Vi kristdemokrater är stolta över att vi i SKL:s öppna jämförelser ligger på 6:e plats av landets 290 kommuner när det gäller skolkvalitet och skolresultat. Vi har länets bästa hemtjänst, god kvalité på våra äldreboenden, en av Sveriges lägsta arbetslöshetssiffror och vi är en av de kommuner i Sverige där de startas flest nya företag. Vi är även stolta att vi under 2016 tog emot alla över hundra nya medborgare som fick permanent uppehållstillstånd i Sverige och som tilldelades vår kommun. Det är mängder av kommuner i Sverige som inte har klarat av detta åtagande. Vi stack även ut hakan mot regeringen och migrationsverket och bad om en paus i flyktingmottagandet eftersom vi faktiskt knappt har några fler bostäder att erbjuda.

Detta gav uppmärksamhet i riksmedia och vi hängdes ut som en välmående kommun som inte ville ta ansvar, när det egentligen var tvärtom. Vi tycker inte att det är människovärdigt att placera människor i gymnastikhallar. Vi kan även konstatera att vi visade vägen genom vår ”protest” mot en handfallen regering eftersom det i sista regeringsförklaringen stod att flyktingmottagandet nu skall ske i dialog och samförstånd mellan kommunerna och migrationsverket, och det kommer att ske regelförenklingar för att bygga nytt. Just dessa punkter var de som Ekerö kritiserade regeringen för.

Vi kristdemokrater kommer fortsätta att vara med och leda den spännande utveckling som Ekerö står inför. Ingen kan nog undgå att det byggs så det knakar i vår kommun, och vi har mängder av detaljplaner som har antagits eller kommer att antas framöver.

Översiktsarbetet pågår för fullt med öppna möten och möjlighet för alla medborgare att säga sitt om hur man vill att kommunen skall utvecklas fram till år 2030. Ett viktigt och långsiktigt arbete där vi vill utveckla kommunen med försiktighet och bibehålla vår karaktär. 2017 är även året då vårt nya äldreboende Söderströmska gården i Stenhamra kommer att stå klart, och den fjärde filen på Ekerövägen börjar byggas. Ett välkommet och en av de viktigaste infrastrukturella satsningarna för vår kommuns framtid. Vi är även glada för att så många har använt sig av pendelbåten till Stockholm. Det var ju faktiskt vi kristdemokrater som initierade pendelbåtstrafik på SL-kortet i länet. Vi kommer fortsatt under 2017 att arbeta för Ekerös bästa. Barn och ungdomar är i fokus, men vi kristdemokrater är även en garant för att våra äldre inte glöms bort. Den värdegrund som vi kristdemokrater står för där människovärdet alltid är viktigare än penningvärdet behövs verkligen mer än någonsin i svensk politik.

Sivert Åkerljung Gruppledare (KD) Ekerö

Gruppledaren har ordet

Då har höimg-7858-kopiasten gjort sitt intåg på riktigt efter en makalöst fin septembermånad. Jag har precis varit och mustat äpplen för tredje gången i år efter en enorm äppelskörd. Trevligt att ha både Rosenhill och Äppelfabriken att välja på i kommunen. På den politiska fronten har vi Kristdemokrater även skördat framgångar. På riksnivå är det skakigt inom flera politiska områden, men här på Mälaröarna tycker vi att vi kristdemokrater gjort ett bra arbete tillsammans med våra Allianskamrater. Vi har enligt tidningen Expressen Sveriges bästa äldreboende i Färentunahemmet. Vi har även utsetts till en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016 där juryns parametrar fokuserar på medarbetarnas utveckling, ett ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats. Nyföretagandet är bland de högsta i landet, och i öppna jämförelser har hemtjänsten i Ekerö nått toppresultat vad gäller brukarnas nöjdhet. Vi har redan infriat våra löften om en stabil ekonomi och som lärare kan jag ju inte låta bli att nämna att i SKL:s öppna jämförelser av den svenska grundskolan där man jämför resultat och resultatindikatorer i samtliga 290 av Sveriges kommuner där även en av Sveriges största elevundersökningar ingår har vi klättrat till plats 8 i landet! Den nya Mälaröhallen står på plats och det byggs bostäder på mängder av platser i kommunen och mycket är på gång. Extra glada är vi för att pendelbåten mellan Tappström och Stockholm kommit till stånd. En fråga som vi kristdemokrater drivit länge och där vi kom med förslaget om både första pendelbåtslinjen M/S Ballerina och att man skall ha möjlighet att få åka på sitt SL-kort. Vi har även till dags dato klarat att ta emot de ensamkommande flyktingbarnen och de med permanent uppehållstillstånd på ett bra sätt. Ni Ekeröbor, föreningsliv, civilsamhället och kommunen har gjort ett fantastiskt jobb.

Två stora utmaningar har vi dock framför oss. Vi kommer att ha svårt att ordna bostäder för den mängd flyktingar som kommer nästa år och vi får ingen hjälp av regeringen eller förenklingar regelverken. Det kommer att bli en stor utmaning. Trafiksituationen är även besvärlig med långa köer på Ekerövägen och här har vi från kommunalt håll inte så mycket att säga till om eftersom det är Trafikverket som är väghållare och SL  som ansvarar för kollektivtrafiken. Vi tittar nu på om vi snabbt kan få fram lite fler infartsparkeringar så att fler kan åka kommunalt. Detta skulle kunna leda till ett något bättre trafikflyt.

I november antar vi en ny budget för 2017. Det finns en hel del orosmoln på den kommunekonomiska himlen, men vi hoppas att vi skall få ihop en budget i balans och att vi skall kunna bibehålla den kvalitet som vi har i våra verksamheter. Ett nytt gruppledarbrev kommer i december med fokus på budget 2017.

Allt gott!
Sivert Åkerljung