Höstbrev från kommunalrådet

Den 22:a november biföll kommunfullmäktige Ekeröalliansens budget för 2021. Ekerö kommuns ekonomi är stabil och har gått med överskott de senaste 15 åren. För oss Kristdemokrater är det viktigt att behålla stabilitet och det här är en ansvarstagande budget för en långsiktig hållbar planering.

Det händer massor i kommunen och vi är verkligen på väg mot ett Ekerö 2.0. Vi kan t.ex satsa ytterligare 20 miljoner kronor på skolpengen. En kommuns kärnverksamheter är ju vård, skola och omsorg, och i de öppna jämförelser som finns visar dessa på god kvalitet i våra verksamheter vilket vi är stolta över.

De närmaste åren kommer massiva historiska satsningar att göras i kommunen och vi har, och kommer att ta beslut som påverkar generationer framöver. Nästa års investeringsbudget ligger på runt 200 miljoner. En ansenlig summa. Omfattande satsningar på barn och unga genom fler skolor, och förskolor t ex Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan, samt renoveringar och utbyggnader av befintliga förskolor, ny  simhall, två nya sporthallar. Äldreboenden vid Träkvista torg och Tranholmen. Nytt trygghetsboende i Närlunda, och vi möjliggör för nya friskoleaktörer att etablera sig här och hjälper de som redan finns. Vi har även börjat anta de centrumplaner som finns gällande Träkvista, Ekerö och Stenhamra centrum.

Vi Kristdemokrater gick till val på att vi kommer att vara det tydligt borgerliga partiet i Ekeröalliansen. Vi kommer att fortsätta att arbeta för ett Ekerö med både valfrihet och trygghet, ett Ekerö där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter och utvecklingen av vår kommun skall vara återhållsam efter de planer som nu ligger på rull. Vi skall inte bli en förort och vi skall inte bygga för tätt utan Ekerö skall fortsatt vara Stockholms gröna lunga, en villastad.

Sivert Åkerljung (KD)

Kommunalråd Ekerö kommun

Ditt val för Ekerös bästa – läs hela vårt kommunprogram här

Nu finns vårt kommunpolitiska program tillgängligt här på hemsidan, där vi presenterar konkreta förslag och åtgärder för det framtida Ekerö. Vårt mål är en återhållsam utveckling där karaktären och Ekeröandan bevaras. Har du frågor om innehållet eller andra frågor om vår politik, kontakta gärna någon av våra företrädare nedan:

Sivert Åkerljung, gruppledare, sivert.akerljung@kristdemokraterna.se, 070-982 02 80
Niklas Ernback, ordförande, niklas.ernback@kristdemokraterna.se, 073-815 07 00

Ekerö_kommunprogram_2018

Gruppledaren har ordet

Då har vi precis kommit in i valåret 2018. Vi håller för fullt på med valförberedelser, programutveckling, och i februari skall vi anta vår kommfullmäktigelista för Ekerö.

Vi hoppas att vi skall få förtroendet att fortsatt få vara med i den politiska ledningen på Ekerö och i Stockholms läns landsting. Vi hoppas självfallet också att vi skall få en ny Borgerlig regering på riksplanet. Vi på Ekerö är stolta över det arbete som vi varit med och bidragit till under denna mandatperiod. Vi har genomfört över 80 % av våra vallöften både som enskilt parti och tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna i vår alliansregeringsförklaring på Ekerö.

 

Vi ligger på 6:e plats av landets 290 kommuner när det gäller skolkvalitet och skolresultat. Vi har länets bästa hemtjänst och god kvalitet i våra äldreboenden, en av Sveriges lägsta arbetslöshetssiffror, och är en av de kommuner i Sverige där det startas flest nya företag. Det bör även nämnas att det blev goda resultat i kommunens senaste medarbetarenkät.

Kristdemokraterna var även det parti som initierade frågan kring pendelb åtstrafik på Mälaren. Positivt för oss på Ekerö att en av dessa linjer går från vår kommun till city.

Vi har även arbetat målmedvetet kring integrationsfrågorna, och det i nära samarbete med civilsamhället.

Under de kommande månaderna skall vi beta av några av våra sista vallöften som exempelvis en laddstation för bilar på infartsparkeringen vid kommunhuset. Vi kommer att anlägga en större lekplats kring Ekebyhov samt en ytterligare kommunal badplats. Denna gång på Adelsö.

Vår kommun kommer att växa under de närmaste åren och bli mer av en småstad.Vi kristdemokrater kommer dock att vara med och påverka så att utvecklingen präglas av måttfullhet och försiktighet där de arkitektoniska värdena och gestaltningen kommer att ha en viktig roll.

Vi kristdemokrater är det tydliga borgerliga alternativet, väl förankrade i den värdetradition som byggt, och präglat vårt samhälle. Vi kommer fortsatt att arbeta för att Ekerö skall vara en fantastisk plats för barn och unga att växa upp på.

Ett Ekerö där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter.

Sivert Åkerljung, gruppledare, KD Ekerö

Nyheter

Det händer en hel del inom Ekeröpolitiken just nu, och jag vill med detta  nyhetsbrev informera och bidra till att reda ut en del frågetecken.

Liberalerna lämnar Alliansen
L har meddelat att de lämnar alliansen. De nämner bland annat höstens beslut om en tillfällig paus i flyktingmottagande, samt ett ärende rörande Sanduddens skola som anledning. Och att de inte kan stanna kvar i Alliansen om de inte står bakom våra gemensamma beslut.

Vi tycker att det är tråkigt att de landat i det beslutet. Själva ser vi ingen anledning att ompröva Allianssamarbetet som vi anser vara fruktbart för KD och bra för Ekerö.

Detta är inte heller särskilt dramatiskt för Alliansen. Media har använt sig av slagkraftiga rubriker som ”risk för maktskifte” vilket inte stämmer. Alliansen har fortsatt egen majoritet då M+C+KD har 21 mandat (av totalt 41 st.) Det har även spekulerats i att Lennart Nilsson (M) skulle äventyra maktbalansen genom att agera ”politisk vilde” efter att ha fått lämna sitt uppdrag som ordförande i byggnadsnämnden i höstas. Detta har han själv dementerat. Oppositionsrådet har dessutom (föga förvånande) helt uteslutit samarbete med SD vilket vore en förutsättning för maktskifte.

Med anledning av L:s avhopp får vi även ofta frågor om de frågor de själva menar är de ”heta” skiljefrågorna. Där vi vill tydliggöra:

Pausen i flyktingmottagandet
I höstas meddelades att vi ämnade ta en tillfällig paus i flyktingmottagandet eftersom vi i princip inte har några fler bostäder. Under två års tid hade samtliga lediga lägenheter gått till de som fått permanent uppehållstillstånd i vår kommun. Detta är ohållbart och orättvist i längden och kan inte fortgå.

Utspelet var även en protest mot sittande regering, med krav på dialog med oss kommuner samt förenklade regelverket kring byggnation. Våra (och andra kommuners) protester har givit resultat då det numer står i  regeringsförklaringen att mottagandet skall ske i dialog och samarbete mellan migrationsverket och kommunerna. Byggregler kommer även att förenklas från sommaren.

I samband med detta blev Ekerö beskyllda för att agera osolidariskt och att stjälpa över ansvaret på andra kommuner. Att säga som det är, betyder inte att man smiter undan ansvar – det är tvärtom att ta ansvar. Vi har lagt ner mycket energi och hårt arbete på mottagande och integration av nyanlända. Det har också lett till att Ekerö hör till de kommuner i Sverige som fullgjorde hela vårt anvisade mottagande 2016; dessutom helt utan tillfälliga lösningar i ovärdiga boenden. En bild som sällan kommer fram tyvärr.

Sanduddens skola
Debatten kring Sanduddens skola har väl knappast undgått någon i kommunen. Ett förslag till beslut om att sälja fastigheten och öppna för en friskola att etablera sig har väckt starka känslor.

Bakgrunden till förslaget är skolans behov av renovering och upprustning, kombinerat med vårt behov att öka antalet skolplatser. Det behövs enligt kapacitets-planen från 2013, 500 st. nya elevplatser fram, till 2023. Sedan planen upprättades har det behovet ökat med ytterligare med 3-4 st. klasser.

Genom att sälja fastigheten till en aktör som kan bygga ut och utveckla skolfastigheten minskar vår investeringsvolym vilket är välbehövligt med tanke på de närmaste årens ekonomiska prognoser. Dessutom är området  detaljplanerat och klart som skolområde vilket möjliggör snabb start. Att sedan låta en friskoleaktör etablera sig stämmer förstås väl med vår ideologi och önskan att det skall finnas fler aktörer att välja på.

Förslaget har väckt starka känslor samtidigt som en hel del saklig kritik framförts. Kommunfullmäktige har därför beslutat att skjuta upp beslutet för att få mer tid att ta hänsyn till detta. Det handlar bland annat om hantering av den konsekvensanalys som gjorts, hur kvalitet för de lärare och elever som går i skolan skall säkras, och hur närhetsprincipen värnas inom rimligt avstånd.

Presentation av ny ordförande

På årsmötet för några veckor sedan fick jag förtroendet att bli ordförande för vår partiavdelning här på Ekerö. Jag är ny partimedlem sedan något år, även om mina KD-sympatier går tillbaka till mitt första val 1991. För er som inte känner till mig sedan tidigare vill jag passa på att presentera mig kort:

Jag är 45 år, och bor i Stenhamra tillsammans med Vendela och våra två söner Teodor 6, och Axel 3. Jag är uppvuxen i Stockholms innerstad men bor sedan 10 år i kommunen. För ungefär fyra år sedan fattade jag ett av mitt livs klokaste beslut då jag bestämde mig för att säga upp alla andra engagemang och bli företagare inom kommunen på heltid. Sedan dess har jag den stora förmånen att både bo och arbeta ”på öarna”.

Avslutning
Slutligen, ett stort tack till alla som stödjer det kristdemokratiska arbetet på Mälaröarna. Min fasta övertygelse har alltid varit att vårt samhälle blir en bättre plats ju större inflytande våra idéer får!

Ekerö den 7:e mars 2017

Niklas Ernback
Ordförande KD Ekerö
niklas.ernback@kristdemokraterna.se
Tfn: 073-815 07 00

Gruppledaren har ordet

Då har vi kommit in en bit i 2017 till ett år som nog tyvärr kommer att präglas av en del oro, frågetecken och instabilitet både i vår omvärld men även i Sverige. Vad Brexit, Syrienkriget, Trump som nytillträdd president, terrorism och de främlingsfientliga krafterna i Europa tar vägen vet vi inte riktigt. Tyvärr måste man säga, eftersom världen på många sätt aldrig varit så bra som den är idag. Den absoluta fattigdomen minskar drastiskt, likaså barnadödligheten, fler barn går i skolan och fler länder är demokratier idag jämfört med för 10 år sedan.  På Mälaröarna är vi glada och stolta att få vara med och påverka den politiska dagordningen och förhoppningsvis göra våra öar ännu bättre att leva och bo på.

Vi kristdemokrater är stolta över att vi i SKL:s öppna jämförelser ligger på 6:e plats av landets 290 kommuner när det gäller skolkvalitet och skolresultat. Vi har länets bästa hemtjänst, god kvalité på våra äldreboenden, en av Sveriges lägsta arbetslöshetssiffror och vi är en av de kommuner i Sverige där de startas flest nya företag. Vi är även stolta att vi under 2016 tog emot alla över hundra nya medborgare som fick permanent uppehållstillstånd i Sverige och som tilldelades vår kommun. Det är mängder av kommuner i Sverige som inte har klarat av detta åtagande. Vi stack även ut hakan mot regeringen och migrationsverket och bad om en paus i flyktingmottagandet eftersom vi faktiskt knappt har några fler bostäder att erbjuda.

Detta gav uppmärksamhet i riksmedia och vi hängdes ut som en välmående kommun som inte ville ta ansvar, när det egentligen var tvärtom. Vi tycker inte att det är människovärdigt att placera människor i gymnastikhallar. Vi kan även konstatera att vi visade vägen genom vår ”protest” mot en handfallen regering eftersom det i sista regeringsförklaringen stod att flyktingmottagandet nu skall ske i dialog och samförstånd mellan kommunerna och migrationsverket, och det kommer att ske regelförenklingar för att bygga nytt. Just dessa punkter var de som Ekerö kritiserade regeringen för.

Vi kristdemokrater kommer fortsätta att vara med och leda den spännande utveckling som Ekerö står inför. Ingen kan nog undgå att det byggs så det knakar i vår kommun, och vi har mängder av detaljplaner som har antagits eller kommer att antas framöver.

Översiktsarbetet pågår för fullt med öppna möten och möjlighet för alla medborgare att säga sitt om hur man vill att kommunen skall utvecklas fram till år 2030. Ett viktigt och långsiktigt arbete där vi vill utveckla kommunen med försiktighet och bibehålla vår karaktär. 2017 är även året då vårt nya äldreboende Söderströmska gården i Stenhamra kommer att stå klart, och den fjärde filen på Ekerövägen börjar byggas. Ett välkommet och en av de viktigaste infrastrukturella satsningarna för vår kommuns framtid. Vi är även glada för att så många har använt sig av pendelbåten till Stockholm. Det var ju faktiskt vi kristdemokrater som initierade pendelbåtstrafik på SL-kortet i länet. Vi kommer fortsatt under 2017 att arbeta för Ekerös bästa. Barn och ungdomar är i fokus, men vi kristdemokrater är även en garant för att våra äldre inte glöms bort. Den värdegrund som vi kristdemokrater står för där människovärdet alltid är viktigare än penningvärdet behövs verkligen mer än någonsin i svensk politik.

Sivert Åkerljung Gruppledare (KD) Ekerö