• Alla Eskistunabor förtjänar att känna sig trygga!

    Fältarbetarens roll måste utvecklas, inte avvecklas. Att majoriteten i Eskilstuna värnar om ekonomin före tryggheten är helt galet och är strategiskt felprioriterat i detta fall. Hur kan man lägga ned något som verkligen behövs särskilt när kriminaliteten tar mer plats i samhället.
    Alla Eskilstunabor förtjänar att känna sig trygga.Tar man inte tryggheten i våra prioriterade områden på allvar kommer hela Eskilstuna att bli en utsatt kommun i framtiden. De som begår brottsliga handlingar är ofta en liten grupp i samhället. Begår man små brott i ung ålder är risken stor att man fortsätter att begå fler och grövre brott i vuxen ålder. Därför är det oerhört viktigt att man fångar upp dessa individer och grupper i så tidigt skede som möjligt för att minska skadorna i framtiden. Vi Kristdemokrater vill se ett långsiktigt och samlat krafttag för tryggheten. Men ännu viktigare, kortsiktigt behövs ett rejält grepp med tillhörande investering av ett trygghetspaket för 2021.
    Vi prioriterar att återinföra fältarbetare med myndighetsutövning. Kommunpoliser är också ett långsiktigt och samlat krafttag som vi vill säkerställa för vår stads och landsbygds trygghet och säkerhet. Våra trygghetsskapande satsningar kommer långsiktigt att inkludera alla områden i hela vår kommun inklusive landsbygden. Särskilt prioriterade områden behöver akuta åtgärder för att få stopp på kriminalitet, våld, narkotika och andra brott. Samverkansöverenskommelsen med polisen är en del och kameraövervakning är en komplettering som vi ställer oss bakom för både ökad trygghet men också för ökad möjlighet att ställa kriminella till svars.

    Lotta Jonsson (KD)

    Tony Meshko (KD)