• Läsplattor på äldreboenden ökar livskvalitén!

    Vi Kristdemokrater vill effektivisera och digitalisera men det finns områden och sektorer där den mänskliga faktorn aldrig kan bytas ut, däremot kompletteras! Den mänskliga servicen får inte skalas bort! Digitalisering på skolor och kontor är självklart. Vi kommer därtill, i vår budget för 2021, att satsa på digitala läsplattor inom äldreomsorgen för att den som vid behov ska kunna nå sina långväga anhöriga digitalt. Ett videosamtal hjälper då den mänskliga kontakten och ökar livskvalitén för de äldre och deras anhöriga. Genom att på varje avdelning införa minst en läsplatta samt introducera personalen ser vi därmed till att alla våra medborgare innefattas i den pågående digitaliseringen. Även de äldre!

    Susanne Henning Aihonen och Lotta Jonsson, KD Eskilstuna