• Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid.

    Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen. Sverige måste trots det fungera och Eskilstuna måste fungera. Vi Kristdemokrater i Eskilstuna vill ta till vara på allas möjligheter och värdesätter alla goda insatser i vård, omsorg, sjukvård och hemtjänst. De äldre måste skyddas och de unga behöver en trygg plats när nu många delar av samhället stänger igen. Det är därför så viktigt att näringsliv, föreningsliv, stad och landsbygd fungerar och tar ansvar tillsammans! Stötta din lokala butik och restaurang, handla närodlat om möjligt, ta med barnen ut i friska luften och på behörigt avstånd. Näringslivet måste fungera, företagen på landsbygden likaså, vården av de sjuka och de som är oroliga har högsta prioritet tillsammans med alla de som arbetar i frontlinjen varje dag. Vi står bakom er. Varje dag.