• Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid.

    Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen. Sverige måste trots det fungera och Eskilstuna måste fungera. Vi Kristdemokrater i Eskilstuna vill ta till vara på allas möjligheter och värdesätter alla goda insatser i vård, omsorg, sjukvård och hemtjänst. De äldre måste skyddas och de unga behöver en trygg plats när nu många delar av samhället stänger igen. Det är därför så viktigt att näringsl...