• Miljö och klimat

  Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av jorden. Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

  Kristdemokraterna i Gnesta kommun anser att:

  • kommunen ska införa fastighetsnära insamling, vilket innebär att förpackningar (plast, papper, glas, mm) kan lämnas i särskilda kärl vid tomtgräns.
  • kommunen/regionen ska arbeta för en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg.
  • upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka.
  • vid upphandling bör det ställas krav på att det totala ekologiska fotavtrycket ska redovisas och beaktas.
  • kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till grönområden.
  • kommunen ska erbjuda goda möjligheter för invånarna att mäta radon och bullernivåer för att säkerställa att gränsvärden inte överskrids.