• Vad vill KD göra för företagen i Håbo?

  1. Hur kommer Ditt parti att stödja företagen i Håbo kommun?

  • Genom att fortsatt ha ett starkt och fungerande marknadsbolag som kan ge bra service, och genom att dialogen med planavdelningen fungerar så att snabba svar kan ges och helst att lokaler eller mark finns färdigt att tas i bruk.
  • Att möjlighet till att den kommunala upphandlingsprocessen blir mer uppdelad och möjlig för lokala företagare att delta i.
  • Genom fortsatt god dialog, eller förbättrad.
  • Utveckla ett lokalt företagsråd

  1. Vilken service anser ni är viktigt att Håbo kommun kommer att erbjuda företagare?

  • Att företagare får snabba svar.
  • Att de bereds möjlighet att få delta i offentliga upphandlingar.
  • Att frågor kring lokaler och mark kan lösas snabbt.
  • Företagslots
  1. Vilka frågor tror ni är viktigast för att få fler företag till kommunen?

  • Att erbjuda bra etableringsmöjligheter som mark och lokalbehov.
  • Att erbjuda en bra dialog med kommunen och bolaget.
  • Att fortsatt ha en bra ”kuvösverksamhet” för nyföretagare
  • Att fortsätta med starta eget koncept.
  • Att byråkratin blir minimal.
  • Att man får snabba svar.