• Fyra förlorade år

  Försämringarna inom vård och omsorg i vårt land är påtagliga. Antalet personer som inte får vård i tid i enlighet med vårdgarantin blir allt fler.

  I Uppsala län är antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök för specialiserad vård nästan dubbelt så många nu som de var 2014 då KD och Alliansen styrde landstinget i Uppsala län.

  Dessa långa väntetider drabbar inte minst äldre. Vid akut sjukdom drabbas dessutom många äldre extra hårt med orimligt långa väntetider på akuten.

  Ännu ett av socialdemokraternas brutna vallöften i Uppsala län är införandet av äldrevårdcentraler. Trots tre års s-styre så har man ännu inte försökt att möta detta behov av vård som många äldre har. Istället har man beslutat om årlig besparing på 600 miljoner kronor till 2020.

  Bristen på äldreboenden är också allvarlig.

  Förra året fick 5 000 äldre, som fått beviljat särskilt äldreboende, vänta i mer än tre månader på ett boende. Med nuvarande byggtakt väntas bristen öka med ytterligare 20 000 platser i landet till 2030. Istället för att på ett seriöst sätt föreslå åtgärder för att öka antalet äldreboenden har nuvarande regering bestämt sig för att, genom en orimlig vinstbegränsningsmodell, långsamt kväva ihjäl ett stort antal företag som idag bedriver äldreomsorg. Om regeringens förslag blir verklighet riskerar drygt 2600 äldre i Uppsala län, som idag har sitt boende eller sin hemtjänst från privata alternativ, att drabbas.

  På område efter område sviker socialdemokraterna, både i länet, i Enköpings kommun och i Rosenbad, landets äldre. Det är ett stort svek mot den generation som byggt vårt land.

  Kristdemokraterna har en politik för att vända socialdemokraterna välfärdssvek. Vi avsätter resurser för fler äldreboenden, vårdplatser, äldrevårdcentraler och vi återinför kömiljarden för kortade vårdköer.

  I vår nationella budget avsätter vi 27,5 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren för strukturellt viktiga reformer inom vård och omsorg.

  Som äldre ska man kunna lita på välfärden.

  Vi behöver även stärka många pensionärers ekonomi och slopa pensionärsskatten.

  Till skillnad från regeringen vill Kristdemokraterna ta bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension redan nu. Vi vill också höja bostadstillägget kraftfullt för att ge stöd åt de med de minsta marginalerna.

  Äldres erfarenheter och kompetenser är värdefulla, inte minst på arbetsmarknaden. Därför är det märkligt att regeringen har infört en särskild löneskatt för äldre, som motarbetar äldre som vill stanna kvar på arbetsmarknaden.

  Den måste bort.

  Inget säger så mycket om ett lands värderingar som hur man behandlar sina äldre. Det gäller på arbetsmarknaden, inom äldreomsorgen och hur man hanterar de äldres ekonomi.

  Efter snart fyra års socialdemokratiskt svek mot Sveriges äldre behövs ett nytt styre, både i Rosenbad, landsting och Enköping. Vi vill att Sverige ska vara ett land där man vill och vågar bli gammal.