• Idéerna bakom politiken

  I Sverige har vi länge haft partier som är liberala, konservativa eller socialistiska. Kristdemokratin är mindre känd. Här kan du läsa om våra grundprinciper.

  Att misslyckas

  Om människans ofullkomlighet

  Historien har lärt oss att människan inte bara är förnuftig och god. Även om vi vill väl blir det ibland fel. Detta innebär till exempel att en enda människa aldrig bör ha all makt. Det gäller förstås även politiker. Vi tror heller inte att det går att bygga det perfekta lyckoriket, men mitt i all ofullkomlighet vill vi arbeta för en rättvis och harmonisk värld.

  Kan man sälja en människa?

  Om det okränkbara människovärdet

  Människovärdet måste gälla som högsta princip i politiken. Människolivet får inte kränkas och alla människor har samma värde. Människovärdet måste gång på gång försvaras, till exempel i kontakt med extrema höger- eller vänstergrupper.

  Alla kan klara sig på egen hand?

  Om personalistisk människosyn

  Det finns olika sätt att se på människan. Liberala partier betonar att individen är viktigare än gruppen. Andra partier framhåller gruppen som viktigast. Kristdemokraternas tanke om människan kallas för personalism och är ett alternativ till individualism och kollektivism. För oss är en person varken sig själv nog eller bara en kugge i samhällsmaskineriet. Varje människa är unik, men vi behöver också gemenskap med andra för att utvecklas.

  Alla hör vi hemma någonstans

  Om familjen som den viktigaste gemenskapen

  Den viktigaste gemenskapen är familjen. I den kan man få möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. Familjen är unik, och det är svårt att ersätta den med någon annan form av gemenskap.

  Jorden kan ta slut

  Om förvaltarskapstanken

  Människan har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att förbruka och förstöra. Allt vi gör påverkar både oss och våra efterkommande. Vi kallar denna insikt för förvaltarskapstanken och den omfattar samhällets alla områden – vår miljö, våra naturresurser, vår kultur och våra egna personliga resurser.

  Politiker ska inte bestämma vilken musik du ska lyssna på

  Om subsidiaritetsprincipen

  Denna princip innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Vi menar att det som en människa kan bestämma på egen hand, det ska staten inte lägga sig i. Det kommunerna klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdagen. Oftast innebär principen att enskilda människor och små grupper får mer makt, men ibland kan den medföra att beslut flyttas till en högre nivå. Miljöproblemen bekämpas exempelvis bäst på internationell nivå.

  Du har miljoner syskon

  Om solidaritetsprincipen

  Solidaritet innebär att leva enligt den gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill och har ett ansvar för att värna alla människors rättigheter – avsett om de bor nära eller på andra sidan jordklotet. Strukturella orättvisor ska bekämpas så att vi kan få en rättvis fördelning av samhällets goda.