• Mariegårdens äldreboende i Svängsta fick årets vitsippepris av Kristdemokraterna i Karlshamn

  Blommande pris till duktig personal för sitt äldrearbete

  Personalen på äldre- boendet Mariegården fick både blommor och pris på torsdagen den 6 maj.

  Deras goda arbete med de äldre blev belönat.

  Det var Kristdemokraterna som delade ut sitt Vitsippepris.

  SVÄNGSTA Kristdemokraten Lars Olof Larsson hade plockat en bukett med vitsippor vid Sternö som han hade med sig till ceremonin på äldreboendet Mariegården i Svängsta, som är ett kommunalt särskilt boende med 23 lägenheter. Blommorna hade han med sig jämte Vitsippepriset, som är en vas gjord av konstnären Kerstin Carlsson Gullvert, Munka-Ljungby. Med detta hyllade han det arbete som personalen hade utfört på boendet.

  – De har verkligen gjort utmärkta insatser för medmänniskor på boendet, säger Lars Olof Larsson.

  Vitsippepriset har inte deltats ut på flera år konstaterar han. Och det delas ut till något som är verkligt bra. Nu ansåg Lars Olof Larsson att de anställda på Mariegården var väl värda priset. Som andre vice ordförande i omsorgsnämnden hade han läst en rapport om det fina arbete som personalen har utfört och han fick med sig övriga partikamrater i beslutet att ge dem en utmärkelse för detta.

  – Mariegården är ett boende som har lite personalgenomströmning. De känner varandra och de boende väl och vet vilka behov som brukarna har. Det är en sådan öppen kommunikation mellan alla, säger Lars Olof Larsson.

  Det är inte minst viktigt när det gäller arbetet med dementa, där kunskapen om brukarna är betydelsefull för att kunna ge dem en god omvårdnad och vardag.

  – De har bra kunskaper för att sköta det arbetet, säger Lars-Olof Larsson.

  Peter Nyberg

  peter.nyberg@blt.se