• Ordförandebrev – november 2019

  Politik med seniora ögon

  Rikstinget är avslutat.
  Under tre intensiva dagar diskuterades 300 motioner från partimedlemmar och 2 propositioner från partistyrelsen. Seniorförbundets ombud deltog i debatterna. Vi bevakade särskilt våra hjärtefrågor och våra egna fyra motioner.

  Det var motioner mot ålderism, för ökad kunskap om äldres psykiska hälsa, för att se över
  pensionssystemet och för att få med hela befolkningen i den digitala utvecklingen. Partistyrelsen hade behandlat våra motioner med förståelse och instämmande.

  Rikstinget gjorde ingen annan tolkning. Det är dock viktigt att fortsätta att bevaka dessa
  områden. Det var intressant att följa medias bevakning av rikstinget. Media älskar att måla upp konflikter och sprickor i partiet. Vi som var med på rikstinget kände inte av det. Visst finns det olika åsikter i olika frågor. Så ska det väl vara i ett parti när den framtida politiken ska mejslas fram.

  Debatterna hålls i god ton och tillfälle gavs att framföra olika åsikter. Lagom till rikstinget kom SeniorAktuellt ut med ett nytt nummer. Alla deltagare fick ett exemplar av vår fräscha och aktuella tidning. En del seniordistrikt har tryckt upp egna upplagor. Tidningen finns som läsbar fil på vår hemsida, www.kdsenior.se, och där går det också att hämta en tryckbar fil.

  Läs tidningen och ta del av vad som händer i vårt förbund.

  För förbundsstyrelsen gäller det nu att planera för 2020. Partifullmäktige den 14 oktober beslöt om
  en budget som för oss betyder ett bidrag på samma nivå som i år, 2019. Tillsammans med de medlemsavgifter som betalas in ger det våra ramar för nästa års aktiviteter. Vid nästa förbundsstyrelsemöte ska vi ta ett beslut om vår budget.

  Det är mycket vi vill göra men ekonomin sätter gränser. Jag vill vädja till alla att se till att
  medlemsavgifter betalas och den del som ska skickas vidare till vårt gemensamma kansli görs
  så. Innan året är slut ska vi också ha programmet klart för Seniortinget den 17 april i Örebro.

  Till det inbjuder vi medlemmar, lokal-­‐ och regionalpolitiker och andra intresserade. Den 18 april
  har vi Seniorförbundets årsmöte till vilket vi särskilt inbjuder seniordistriktens ombud. Planera för intressanta dagar i Örebro!

  Vänliga novemberhälsningar

  Lars O. Molin
  Förbundsordförande

  Vill du ladda ned och skriva ut ordförandebrevet kan du göra det via denna länk!