Ett oansvarigt beslut

Kommunstyrelsen fattade i måndags (24/3) ett i vårt tycke oansvarigt och olyckligt beslut rörande fortsatt hantering av Knivsta arena. Beslutet ger helt och hållet ändrade förutsättningar för bygget.

I höstas beslutade kommunstyrelsen om hur den fortsatta hanteringen av byggandet av Knivsta Arena skulle ske. Då beslutades:
20140330-105716.jpg

Utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv var detta ett relativt bra beslut. Det var en kompromiss som gav flera saker. Det gav en planering av hela Knivsta Arena som vissa partier eftersträvat. Det gav en etappindelning då vi inte har råd att bygga allt på en gång. Vidare gav den en ekonomisk ram för första etappen (innehållandes sporthall och isyta) och det begränsade den totala ytan till 6500 m2 (i enlighet med arenaberedningens förslag).

Kort och gott, ett väl avvägt kompromissförslag. Tyvärr var det inget som förvaltningen valde att arbeta efter. Istället togs ett nytt förslag till beslut fram som kommunstyrelsen i måndags också beslutade om.

Det nya beslutet innebar två konkreta skillnader. Dels beslutade man att planera för det förslag som kallas alternativ D och dels att investeringsramen om 41 miljoner kronor för första etappen togs bort.

Två olyckliga konsekvenser

Alternativ D är mer en dubbel så stor som föregående beslut, dvs 14000 m2 istället för 6500 m2. Yta i arenor kostnadsdrivande.

Investeringsramen var tänkt som en planeringsförutsättning, en ram att hålla sig inom och som låtit kommunen bygga arenans första etapp enligt principen design-to-cost, dvs att anpassa innehållet så att det ryms inom ram. Nu togs ramen bort och vi bygger istället första etappen enligt principen nice-to-have. Nice-to-have-principen brukar bli dyr när det inte är ens egna pengar man shoppar för.

Dessa två beslut kommer innebära att kommunstyrelsen i nästa steg får in offerter som vida överstiger de kostnader man egentligen har råd med och som överstiger ursprungliga planer.

Kommer då kommunstyrelsen att säga nej när dessa alldeles för dyra offerter presenteras. Nej, det är inte särskilt troligt. Politiskt skulle det innebära 3,5 års bortkastad tid och ett misslyckande gentemot invånarna som man lovat en ny sporthall och isyta. Det sannolika är att man är ekonomisk oansvarig, tar kostnaden och istället låter andra områden såsom skola och förskola bli lidande eller att man alternativt höjer skatten. Troligt blir det en kombination av dessa båda.

Slutsats: Istället för att aktivt styra har nu kommunstyrelsen valt att backa in i ett läge då man inte har andra val än att bygga en arena kommunen egentligen inte har råd att finansiera.

Ps. Då det i slutändan rör mer än 300 miljoner kronor av någon annans pengar, dvs Knivstabornas pengar, så är det beklämmande att kommunstyrelsen avsagt sig möjligheten till sund finansiell styrning av arenabygget.

Kristdemokraterna reserverade sig givetvis mot måndagens beslut.

Pps. Mullsjö kommun byggde denna fullstora innebandyhall med 2000 sittplatser för 20 miljoner kronor. För 300 miljoner får man 15 sådana hallar.


Vårstämma i Knivsta kommunhus

Kristdemokraterna i Uppsala län hade sin vårstämma i Knivsta lördagen den 8 mars. Partiordförande Göran Hägglund inledningstalade inför ett sjuttiotal medlemmar och sympatisörer. Därefter följde lunch och stämmoförhandlingar. Bland annat diskuterades och fastslogs kristdemokraternas landstingsprogram för den kommande mandatperioden.

I direkt anslutning till stämman genomfördes en valutbildning för alla som vill engagera sig inför valet. Del 2 av denna utbildning äger rum på kansliet i Uppsala den 18 mars kl 18.

Fotograferade gjorde Lisa Walén, lokalavdelningsordförande i Enköping.

Hägglund inledningstaladeDSC_2952a_komprDSC_2951a_kompr
DSC_2950a_komprDSC_2969a_kompr - KopiaDSC_2944a_kompr - Kopia
DSC_2943a_kompr - KopiaDSC_2942a_kompr - KopiaDSC_2940a_kompr - Kopia
DSC_2937a_kompr - KopiaDSC_2976a_kompr - KopiaDSC_2972a_kompr - Kopia
DSC_2971a_kompr - KopiaDSC_2964a_komprDSC_2956a_kompr

Göran Hägglund till Knivsta 8 mars

goranhagglund-03

Den 8 mars 11.00 kommer Göran Hägglund till Knivsta kommunhus, Tilassalen.

Göran Hägglund kommer inleda Kristdemokraternas vårstämma med att berätta om sin vision för Sverige.

Vidare kommer Björn-Owe Björk – gruppledare,  presentera vad KD vill göra för Knivsta

Alla som är intresserade och nyfikna på vår politik är välkomna!

 


Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

KD

Knivsta ska bli en av Sveriges bästa kommuner att växa upp i och som ett viktigt led i arbetet vill vi kristdemokrater skapa förutsättningar för mer tid för barnen. Våra barn skulle må bra av mer tid tillsammans med sina föräldrar, men också med andra vuxna förebilder. Valfrihet inom barnomsorgen är en självklarhet för oss. Därför är det vår ambition att skapa möjlighet till mer tid för barnen oavsett om barnen finns i hemmet, hos dagmamma eller på förskola. Det behövs vuxna som har tid att lyssna, trösta, bära, läsa sagor, baka sandkakor, rabbla bokstavsramsor och göra allt det där som barn behöver – även när vi vuxna är på jobbet.

Kristdemokraterna är partiet för valfrihet åt familjen – men också för bättre kvalitet i förskolan. Vårt arbete syftar genomgående till att skapa förutsättningar för mer tid för barnen. Det finns andra som anser att förskolan ska lägga resurser på att genuscertifiera barnens leksaker, könkvotera lektid eller revidera barnböcker ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Det finns också politiker som tycker att det viktigaste med förskolan inte är omsorg utan utbildning. De sistnämnda tenderar att prioritera större barngrupper och högre andel högskoleutbildad personal framför mer tid för barnen och mindre förskolegrupper.

Kristdemokraterna anser att det ska finnas högskoleutbildade förskollärare i varje barngrupp så att dessa kan leda den pedagogiska verksamheten – men en röst på KD inom Alliansen är därutöver i första hand en röst för mindre barngrupper och ökad personaltäthet, dvs. en röst för mer tid för barnen. Det finns fantastiska barnskötare som gör ett gott arbete i kommunens förskolor och det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver mest.

Kristdemokraterna i Knivsta arbetar för:

  •  Minska barngruppernas storlek – Knivsta bör göra riktade satsningar för att successivt anpassa barngruppernas storlek i förskolan till Skolverkets tidigare riktlinjer.
  • Inför ett maxtak för förskolans barngrupper – sätt stopp för alltför stora barngrupper och se till så att förskolan blir en lugnare och mer trivsam plats för barnen.
  • Öka personaltätheten i förskolan – fler vuxna leder till att fler barn får bekräftelse, självförtroende och känner att de blir sedda.
  • Minskad administrativ börda – förskolepersonalen ska prioritera tid med barnen.
  • Beakta barnens anknytningsprocess – Förskolan ska arbeta på ett sätt som tar hänsyn till de minsta barnens anknytningsprocess och ger barnen tid att känna sig trygga.