• Vi fortsätter arbeta för ett attraktivt Knivsta

    Vi kristdemokrater vill ha ett levande Knivsta som präglas av både småstadskaraktär och landsbygd. En trygg och bra skolgång för alla elever och ett förbättrat fritidsutbud är andra viktiga frågor för oss liksom att möjligheten till arbete och bostad på orten ökar. 

    Vi vill bygga högre och tätare i de mest centrala delarna av Knivsta eftersom vi vill ha ett levande centrum med fler boende och ett ökat befolkningsunderlag för restauranger, affärer och pubar. Givetvis ska det byggas in ...