Självklart att hitta en lösning

KD i Knivsta har efter Uppdrag gransknings program arbetat för att få allianspartierna att vilja nå en förlikning utanför rättssalen i ”Mojjen-konflikten”. Idag börjar förhandlingen i rätten och vi beklagar att vi misslyckats med att få med övriga partier.

Som kristdemokrater vill vi värna skattebetalarnas tillgångar. Att vägra att försöka arbeta för hitta en lösning på ”Mojjen-konflikten” är inte rimligt. Det handlar inte om populism utan om att avsluta en onödig, utdragen konflikt.

Björn-Owe Björk, gruppledare och medlem i kommunstyrelsen, KD i Knivsta

Björn-Owe Björk, gruppledare för KD, ledamot i kommunstyrelsen.

I ”Mojjen-konflikten” finns flera händelser som vi tycker är olyckliga.

En av dessa är markanvisningsavtalet som förre kommunalrådet Göran Nilsson skrev under utan att först förankra avtalet i kommunstyrelsen. Hade avtalet förelagts KS så hade det troligtvis aldrig ingåtts ifrån kommunens sida.

Detta eftersom man på den tomten kan bygga upp till 100 lägenheter, där vi hade förespråkat en annan plats för Mojjen.

Självklart förstår jag att Mojjens ägare är besviken över att kommunen valde att inte gå vidare med en försäljning av tomten och att han aldrig fick någon möjlighet att förhandla utifrån avtalet. Ägaren Staffan Vikström hade då flyttat från sitt arrende i förtid eftersom han trodde att han skulle få köpa marken.

Med anledning av denna konflikt så tog vi fram ett konkret förslag på hur detta skulle kunna hanteras utanför en domstol. Skälet är att det borde finnas ett snabbare och billigare sätt att lösa oenigheten än att gå till rätten. Vi tycker också att det är viktigt att göra det som är moraliskt rätt även om juridiken skulle säga något annat.

Vi ville ta in en förhandlare, en rättskaffens utomstående person från ett parti som inte varit inblandat i konflikten och kontaktade Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryd, med ett omvittnat gott omdöme och med stor vana av att förhandla i svåra frågor. Bland annat var han ordförande i utredningen om det kommunala utjämningssystemet som alla partier ställde sig bakom. Hans kommun har fått utmärkelsen Sveriges bästa företagsklimat.

Han var villig att göra ett försök att hitta en för BÅDA parter acceptabel lösning men krävde att den styrande politiska ledningen skulle vilja hitta en sådan. Är den politiska ledningen ovillig så är det inte värt att försöka.

Efter veckor av diskussioner mellan allianspartierna så kan vi konstatera att KD inte fick gehör för detta förslag. Övriga allianspartier vill istället att tvisten ska lösas i rätten.

Vår hållning har varit lösningsorienterad med syftet att få till en win-win lösning där Mojjen kan fortsätta utveckla sin verksamhet och där kommunen kan lägga konflikten bakom sig.

Hade detta varit möjligt? Det vet vi inte men vi sa åtminstone inte nej till att försöka.

Björn-Owe Björk, gruppledare för KD Knivsta, ledamot i kommunstyrelsen


Nya Högåsskolan lovordades

Tisdagen den 22 september invigdes den nya passivskolan vid Högåsvägen i Knivsta. Skolan som redan blivit känd utanför Sveriges gränser på grund av sin kostnads- och värmeeffektiva konstruktion berömdes under invigningen.

Abbas ”Ring-ring” ljöd över skolgården och efterföljdes av Owe Thörnqvists ”Varm korv boggie” framförd av musikskolans säkra elever innan det var dags för invigningstalen.

Bild på utbildningsnämndens ordförande Björn-Owe Björk och Högåsskolans invigning.

Det blev en lyckad invigning av Högåsskolan. Björn-Owe Björk från utbildningsnämnden, höll ett tal.

Politiker, tjänstemän, skolpersonal och elever hade samlats framför den ballongprydda portalen för att lyssna till rektor Elisabeth Wessén-Sjölund som berättade att skolan mött ett stort intresse från skolfolk och politiker både i Sverige och utomlands som vill lära om den lyckade projekteringen.

Efteråt talade utbildningsnämndens ordförande, Björn-Owe Björk, KD:
– Faktum är att den är unik på flera sätt: Den är byggd med världens tuffaste energikrav och värms upp av solen och de människor som är i den. Det är också den första skolbyggnaden i Sverige som byggts och certifierats enligt den internationella passivhusstandarden, berättade han och fortsatte:

– Från utbildningsnämndens sida är vår ambition är att ni ska ha de förutsättningar som behövs för att skapa en utbildning för de här barnen som är i Sverigetopp.

Skolan som har elever från förskoleklass till årskurs sex har redan fått en internationell utmärkelse av Passivhusföreningen och är nominerad till både årets bygge och årets miljöhus. Förutom att den håller en mycket hög kvalitet och har en fin och varierad miljö både inne och ute har den kostat 30 procent mindre att bygga än skolor av liknande storlek.

Efter talen fick alla komma in via den rosa utrullade mattan och låta sig guidas runt av skolbarnen, smaka på bakverk, dricka cider eller som många av barnen valde – testa den nya gympasalen.


Vi vill ha en förlikning

KD i Knivsta har under flera veckor arbetat för att få allianspartierna att vilja arbeta för en förlikning i ”Mojjen-konflikten”. Skälet är att det borde finnas snabbare och enklare sätt att lösa oenigheten än att gå till rätten.

Tyvärr har de styrande partierna inte kunnat enas om att exempelvis ta emot en utomstående medlare för att sköta samtalen mellan kommunen och ägaren Staffan Vikström.

Bild på korvkiosken Mojjen i Knivsta.

Korvkiosken Mojjen i Knivsta.

Krisen kring Mojjens placering har pågått i flera år. Det är en komplex fråga med många turer. I februari 2015 lämnade Mojjens ägare in en stämningsansökan till Uppsala tingsrätt på 2,4 miljoner kronor för skada för förlorade inkomster på den tillfälliga plats som Mojjen ställts på samt för att man inte fått köpa den mark som omfattats av ett tidigare markanvisningsavtal.

– Vi tar inte ställning till skadståndsanspråket, men tycker att en konflikt av denna typ måste kunna lösas utanför rättssalen. De andra allianspartierna har sagt tydligt nej till att försöka arbeta för en förlikning vilket vi beklagar, säger Björn-Owe Björk, gruppledare och fortsätter:

– Det finns en skillnad mellan att ha juridiskt rätt och att vara korrekt behandlad. Vi kan konstatera att kommunens kommunikation till ägaren inte alltid har varit tydlig eller korrekt. Som kommun ska man alltid göra sitt yttersta för att kommunicera på ett trovärdigt sätt och försöka uppnå en godtagbar lösning som är rimlig för alla.

Om en månad inleds den rättsliga processen i tingsrätten, där både kommunen och Mojjens ägare har egna juridiska ombud.

Läs mer om Mojjenkrisen i UNT