• En borgerlig kraft mot slöseri

    Knivsta står inför svåra ekonomiska år. Ett viktigt mål för oss är att bromsa skenande kostnadsökningar i verksamheterna. Vi anser att skattemedlen ska användas förnuftigt samtidigt som kvaliteten på de utförda tjänsterna förbättras.

    (mer…)