• KD-förslag: ambulans hela dygnet

  Kristdemokraterna presenterar idag sin plan och budget för Landstinget i Uppsala län, och en av satsningarna skulle innebära en dygnet runt-ambulans i Knivsta.

  – Invånarna i hela länet har rätt till ambulans när det behövs. Idag saknas dock god täckning i hela länet, därför bör det finnas en dygnet-runt-ambulans i Knivsta och även ytterligare en ambulans i Tierp som finns tillgänglig dygnet runt.

  – Detta samt att en ny ambulansstation snarast bör byggas i Gränby för att förkorta utryckningstiderna i länets östra delar, säger Anna-Karin Klomp (KD).

  Stöd till beroendevård

  Utöver detta vill man satsa sex miljoner kronor till beroendevård för barn och unga, två miljoner till palliativ vård för barn och en miljon till förbättrad information inom kollektivtrafiken.

  – Det är idag onödigt krångligt och otillgängligt att få information om sin resa på UL:s hemsida och resecentrum lyckas inte heller leva upp till förväntningarna på en snabb, smidig och enkel kollektivtrafik, säger Anna-Karin Klomp.

  Strategi för bättre information

  Det gör att många ”sällanresenärer” inte tar steget att åka kollektivt utan väljer bilen i alla fall.

  – Därför bör UL få i uppdrag att ta fram en strategi för att förbättra informationen och göra resandet mer anpassat efter resenärerna, säger Anna-Karin Klomp.

  Läs hela KD:s budget för region Uppsala län