• Anna Zelvin – vald till regionråd

    Anna Zelvin utses till Kristdemokraternas regionråd och kommer sitta som ordförande för personalutskottet kommande mandatperiod. ”- Jag vet med mig att rekrytering och bemanning kommer vara en av regionens främsta utmaningar. Detta gör det extra viktigt med en personaldialog om hur vi tillsammans ska lösa bemanningen utifrån de villkor vi har. Utan vår personal har vi inte mycket vård att erbjuda. Först och främst måste vi ha personal som trivs och som ges goda förutsättningar för att kunna bedriva en patientsäker och tillgänglig vård. Hyrpersonalen ska på ett klokt sätt minska genom en succesiv återbemanning av Regionens ordinarie personal. Jag vet att det är en stor utmaning som ligger framför mig men ser med tillförsikt framemot att få börja arbetet efter årsskiftet”