”Vi värnar om ett välfungerande IVA i Ljungby då det är en förutsättning för en god akutsjukvård. Det råder en bred politisk enighet i att vi skall ha två välfungerande sjukhus I Kronoberg och detta är något som vi har lovat våra väljare att upprätthålla. Nu inväntar vi svaret på den risk och konsekvensanalys som är påbörjad. Beroende på resultatet från denna kan vi politiker bli tvungna att ytterligare agera för att se till att säkerställa en god akutsjukvård för alla kronobergare. ”
    – Emil Torstensson 1e vice ordförande HSN Kronoberg
    För att komma i kontakt med Emil Torstensson kan ni skriva till:
    emil.torstensson@kronoberg.se