• Nyligen presenterades statistik över förra årets sjukfrånvaro i regioner och kommuner av SKR. Region Kronoberg har lägst sjukfrånvaro av samtliga regioner.
    Sjukfrånvaron hos Region Kronobergs anställda ligger på 6,2 procent. Medelvärdet är 7,2 procent och det högsta värdet 8,0 procent.
    I hela landet ökade sjukfrånvaron jämfört med 2021, så även i Kronoberg, från 5,7 till 6,2 procent.
    Sedan pandemin har vi satsat på återhämtning genom till exempel höjt friskvårdsbidrag och aktiviteter för friskvård och gemenskap. Men mer måste till för att minska sjukskrivingarna. Viktigt framåt är hur vi organiserar oss för att tidigt upptäcka signaler på att anställda inte mår bra, för att minska både lidande, sjukskrivning och större personalbortfall
    – Anna Zelvin, Ordförande i personalutskottet.
    Vill du veta mer och önskar du kontakt med oss, tveka inte att höra av dig